Franceska erdemli Kutsal Kitap’taki güçlü kadınlara benzer bir kadındır.

Tor de Specchi’deki Oblate Rahibeler tarikatının başrahibesi Anguillara’lı Maria Maddalena tarafından yazılan “Azize Franceska Romana’nın yaşam öyküsünden”.

Tanrı, Franceska’nın sabrını salt dünyasal değerlerle denemekle yetinmedi; onu çeşitli şekillerde kendi bedeninde de sınamak istedi. Çok acı çektiği hastalıklar geçirdi. Oysa onda, hiç bir zaman, yıpratıcı veya yanlış tedaviler yüzünden hiç bir sabırsız davranış, hoşnutsuz hareket görünmedi.Franceska, çok sevdiği çocuklarının erken ölümünde bir dayanıklılık örneği gösterdi. Tanrısal isteğe huzurla uydu ve başına gelenler için Tanrı’ya şükretti. Aynı dayanıklıkla yaşam tarzı hakkında kötü konuşan dedikoducuların ve karşı olanların sözlerini sineye çekti. Kendi ve yaptıkları hakkında saygısızca konuşanlar için hiç bir düşmanlık göstermedi. Aksine her zaman kötülüğü iyilikle karşıladı; hatta bunlar için Tanrı’ya sürekli olarak dua ediyordu.

Tanrı onu salt kendi için değil de, ruhun ve bedenin sağlığı için almış olduğu nimetleri başkaları ile paylaşması amacıyla bir azize olarak seçmişti. Onun içindir ki ona böylesine bir sevimlilik vermişti ki onunla karşılaşan her kimse kişiliğini anında sever ve sayar, her isteğini kabul ederdi.Sözlerinde öyle bir tanrısal etkinlik vardı ki, acı çekenleri rahatlatır, tedirgin olanları huzura kavuşturur, kızgın olanları susturur, düşmanları barıştırır, eski nefret ve kinleri yatıştırır ve sık sık tasarlanan ve hazırlanan intikamları engellerdi.Kısacası herhangi birinin duygularını dizginleyip, istediği yere yönlendirirdi.

Bunun içindir ki, her yerden daha emin bir barınak olarak Franceska’ya başvurulurdu. Özgürce günahlıları suçlamasına, korkusuzca suçları ve Tanrı’yı hoşnut etmeyen şeyleri damgalamasına karşın hiç kimse teselli olmadan ondan uzaklaşmazdı.Öldürücü ve bulaşıcı sayılan birçok hastalıklar Roma’da salgın halindeydiler. Oysa Azize, bulaşıcı olmalarını hiçe sayarak, sefil ve ihtiyaç içinde olanlara sevgisini göstermekten çekinmedi. İlkin, sevgisi ile Tanrı ile barışmaya ikna eder, sonra ise Tanrı’dan gelen her acıyı kabul etmeleri ve sevgisi uğruna katlanmaları için onlara sevgi ile yardımcı olurdu. Mesih’in onların uğruna ilk başta bunca acı çektiğini anımsatırdı.Franceska evinde barındırabildiği hastaları tedavi etmekle yetinmiyor, onları kulübelerinde ve hastanelerde arayıp buluyordu. Bulduklarında susayanlara su verir, yataklarını düzeltir, yaralarını sarardı. Yaralar ne denli kötü kokar ve mide bulandırıcı olursa olsun o denli sevgi ve ilgi ile tedavi ederdi. Campo Santo adını taşıyan hastaneye gittiğinde yanında, en çok gereksinim duyanlara dağıtılacak nefis yemekler, gıdalar götürürdü; dönüşte lime lime olmuş paçavraları ve kirli giysileri evine taşır, yıkar, iyice diker ve sanki Rab tarafından kullanılacak gibi itina ile katlayıp kokular sürüp kaldırırdı.

Otuz yıl süresince daha kocasının evinde yaşadığında Franceska, Santa Maria in Trastevere’deki Santa Cecilia, Sassia’daki Santo Spirito ve bir dördüncüsü Campo Santo’daki hastanelerde hastalara bu hizmetleri gördü. Hastalıkların bulaştığı bu dönemde bedenleri tedavi eden hekimler ile ruhlara gerekli ilaçları veren rahipler bulmak zor olduğundan Franceska onları arayıp tövbe ve Efkaristiya kutsal gizemlerini almaya hazırlanmış olanlara götürürdü. En rahat şekilde bunu dilediği gibi yapabilmek için bir rahibi tutmuştu ve bu rahip adı geçen hastanelere gidip Franceska’nın gösterdiği hastaları ziyaret ederdi.

FRANCESKA ROMANA (1384-1440)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt