Her dinsel topluluk iyilik heyecanındandır.

Floransa’da çok sayılı ve saygıdeğer, aynı ülküleri paylaşan, kardeşçe bir dostlukla birbirlerine bağlı yedi kişi vardı. Kendi ve hizmetkarlarının dinsel tarikatını başlatmak için Meryem Ana onlardan yararlandı.Tarikatımıza girdiğimde Rahip Alessio hariç, onlardan hiçbiri artık yaşamıyordu. Düşündüm ki, tarikatımızın başlangıcını sesinden duyabilmemiz için, Meryem Ana onu yaşamda tutmayı uygun görmüştü.Şahsen gördüğüm gibi yaşamı bir örnek teşkil etmekle etrafındakilerini iyiliğe yöneltmekten başka kendi ve arkadaşlarının kusursuzluğu sayesinde bu ilk birliklerinin derin dinselliğini kanıtlıyordu.Bir araya gelmelerinden önce yaşamlarında dörtlü bir görünüm vardı.

İlki Kilise ile ilgiliydi. Nitekim bazıları bekaretlerini ve iffetlerini korumaya karar vermişlerdi. Bazıları evliydiler. Başkaları ise eşleri ölmüş olduğundan, evlilik bağından kurtulmuşlardı. Ne var ki, hepsi de yaşamlarını Kilise’ye hizmet etmeye adamışlardı.İkinci görünüm kentlilerin refahı ile ilgiliydi. Nitekim ticaretle uğraşıp emlak alım satımını yapıyorlardı. Oysa, değerli inciyi keşfettiklerinde, tüm mallarını fakirlere dağıtmakla yetinmeyip, mutlu bir heyecanla kendilerini de Tanrı’ya ve Meryem Ana’mıza teslim ettiler; yüce bir bağlılıkla hizmette bulundular.Üçüncü görünüm Meryem Ana’ya yönelik saygı ve şerefi ile ilgiliydi. Floransa’da çok eskiden Meryem Ana’ya atfen kurulmuş bir cemiyet vardı. Bu cemiyet, ister çok eski ve kutsal olduğundan, ister çok sayıdaki erkek ve kadın üyelerinden dolayı başkalarına kıyasla öylesine ünlenmişti ki, “Meryem Ana’nın Büyük Topluluğu” diye adlandırıldı. Bir araya gelmeden önce bizim yedi kişi bu topluluğun sayılı üyelerindendi.Dördüncü görünüm ruhun kusursuzluğu ile ilgiliydi. Her şeyden üstün olarak Tanrı’yı seviyorlardı. Tüm eylemlerini O’na yöneltirlerdi ve tüm düşüncelerinde, sözlerinde ve yaptıklarında ona saygı gösterirlerdi.

Bir araya gelip birlikte yaşamaya kesin karar verdikten sonra, Tanrısal esine ve Meryem Ana’nın çağrısına uyarak, evlerinden ve ailelerinden ayrıldılar. Ailelerine gerekli olanı bırakıp, gerisini fakirlere dağıttılar.Sonunda, yaşam ve davranış açısından örnek kişilere başvurarak, tasarılarını onlara açıkladılar.Böylece, Senario dağına çıkıp, tepesinde onlara yeterli gelen bir kulübe inşa ettikten sonra, bir arada yaşamak için oraya taşındılar. Orada, Meryem Ana’nın salt kutsallaşmaları için değil de başkalarını yanına çağırıp, onların aracılığı ile O’nun başlattığı yeni tarikatı genişletmeleri amacı ile bir araya getirildiklerini anladılar. Bu yüzdendir ki, başka kardeşleri kabul etmeye hazırlandılar ve o zamandan başlamak üzere bazılarını aralarına alıp, tarikatımızı başlattılar. Böylece bu tarikatımız özellikle Meryem Ana tarafından kurulup, kardeşlerimizin alçakgönüllülüğü ile temellendirilmiş, birlik içinde inşa edilmiş ve yoksullukla korunmuştur.

SERVİTLER (Servitlerin Yedi Kurucusu) (1233)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt