Herkes için temel olan Mesih’in izi her koşul altında sürdürülebilir.

Yüce Tanrı’ya karşı, tanrısal Ruh’un aracılığı ile alev alev duyduğu inanılmaz, kesinlikle yapmacık değil de içtenlikli sevgi Kasimirus’un yüreğini öylesine doldurmuştu ki taşıyordu ve yüreğinin derinliklerinden başkalarına doğru öylesine akıyordu ki, en çok hoşnut olduğu, en fazla arzu ettiği şey Mesih’in yoksullarına, hacılara, hastalara, esirlere, eziyet görenlere salt eldekilerini değil de tüm benliğini vermekti.
Dullar, yetimler ve ezilmişler için salt bir koruyucu, bir savunucu olmakla yetinmedi; bir baba, bir oğul, bir kardeş oldu. Tanrı’ya ve insanlara yönelik ondan filizlenen merhamet ve yüce sevgi olaylarını anlatabilmek için uzun bir öyküyü yazmak gerekecektir.

Adaleti uygulaması, ölçülülüğe sarılması hangi kıstaslara uyduğunu, ne denli ihtiyat gösterdiğini, nasıl bir ruh gücüne ve sağlığına sahip olduğunu – özellikle insanların, genelde, daha kaygısız ve doğal olarak kötülüğe daha yönelik oldukları yaşta – söylemek ya da düşünebilmek zordur.Krallığın ve ona başeğen halkların yönetiminde adaleti uygulaması için her gün babasını ikna ediyordu. Yönetimde, ister ilgisizlikten ister insansal zaaflardan bir şeyler önemsemediğinde kralı alçakgönüllülükle eleştirmekten hiç vazgeçmedi.

Yoksulların ve sefillerin sorunlarını kendine ait imiş gibi savunur ve benimserdi; bu yüzden de halk tarafından yoksulların koruyucusu diye bilinirdi. Kral oğlu ve doğuştan soylu olmasına karşın hiç kimseye, ne denli önemsiz ve soysuz olursa olsun, davranışları ve konuşmaları ile üstünlüğünü belirtmezdi. Bu yüzyılın güçlüleri ve yüceleri arasında sayılmaktansa, göklerin krallığının sapihleri olan, uyumlular ve kıt akıllılardan biri olmak istedi. En yüce iktidarı arzu etmedi, babası teklif ettiğinde de kabul etmedi, Rabbimiz İsa Mesih’in diken dediği, servetin dürtüsünden yüreğinin yaralanmasından ya da dünyasal şeylerin bulaşması ile kirletilmesinden korktuğu için.
Bir kısmı halen yaşamakta olan, onu yakından tanımış, sayılı ve kusursuz insanlar olan tüm hizmetkarları ve katipleri sonuna dek bakir yaşadığını ve son gününü bakir olarak tamamladığını iddia edip kanıtlıyorlar.

KASİMİRUS (1453-1483)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt