İnanç, tüm Kutsal Kitap’ın ışığı, kapısı ve temelidir.

Kutsal Kitap’ın kökeni insansal araştırmanın değil de tanrısal açıklamanın ürünüdür. Bu açıklama “gökyüzünde ve dünyada her babalığın adını aldığı ışığın Babası’ndan kaynaklanır” (bk. Ef. 3, 15).Peder’den, Oğlu İsa Mesih’in aracılığı ile, Kutsal Ruh içimize kadar iner. Daha sonra, her bireye kendi arzusuna göre armağanlarını ayıran ve dağıtan Kutsal Ruh’un aracılığı ile inanç bizlere verilmektedir ve inancın aracılığı ile Mesih yüreklerimize yerleşir (İbr. 17, 3).

İsa Mesih’in bilgisi budur ve O’ndan, bir kaynaktan fışkırırcasına, tüm Kutsal Kitap’ın içerdiği gerçeğin emniyeti ve zekası kaynaklanır. Bunun içindir ki, tüm Kutsal Kitap’ın ışığı, kapısı ve temeli olan inancı sahiplenmeden bu gerçeğin içine girmek ve onu tanımak olası değildir.Nitekim, yolculuğumuz boyunca, inanç tüm doğaüstü bilgilerin oluşturduğu temeldir, yolu aydınlatan ışıktır ve giriş kapısıdır. Aynı zamanda bizlere yukardan verilen bilgeliği ölçebilmemiz için ölçüttür. Öyle hiç kimse “kendisine gereğinden çok değer vermesin. Herkes, Tanrı’nın kendisine verdiği inanç ölçüsüne göre düşüncelerinde ölçülü olsun” (Rom. 12, 3).Kaldı ki Kutsal Kitap’ın amacı, daha doğrusu ürünü, herhangi bir şey değil, sonsuz mutluluğun dolgunluğudur. Nitekim Kutsal Kitap sonsuz yaşam sözlerinin yazıldığı kitaptır. Öyle ki, tüm arzularımızı göreceğimiz, seveceğimiz ve gerçekleştirilecek olan sonsuz yaşama inanmakla yetinmeyerek ona sahip olabilelim.
Salt o zaman “her bilgiyi aşan merhameti” tanıyacak ve böylece “Tanrı’nın tüm dolgunluğu ile” (Ef. 3, 19) dolmuş olacağız.
Kutsal Kitap bu amaçla, bu niyetle incelenmelidir. Bu şekilde dinlenilir ve öğretilir.

Bu meyveyi elde etmek, bu amaca, Kutsal Kitap’ın doğru rehberliği ile ulaşabilmek için baştan başlamak gerekiyor. Yani ışığın Babası’na basit bir inançla yaklaşmak, alçakgönüllülükle dua etmek ki O, Oğlun ve Kutsal Ruh’un aracılığı ile, İsa Mesih’in gerçek bilgisini ve bilgisi ile sevgisini bizlere bağışlasın. O’nu tanıyarak ve severek, merhamette kök ve temel salarak, Kutsal Kitap’ın genişliğini, uzunluğunu, yüksekliğini ve derinliğini deneyebileceğiz (Ef. 3, 18).Böylece azizlerin arzularına hedef olan, her doğrunun ve her iyiliğin oluşup sonuçlandığı, Kutsal Üçlü-Birliğin eksiksiz bilgisine ve ölçüsüz sevgisine ulaşabileceğiz.

BONAVENTURA (1221-1274)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt