İnancın yaratıcısı ve koruyucusu olan İsa’ya bakmak.

Gerçeğin vaazcısı, yalan söylemeden, tümden Mesih’te yaşamak isteyenlerin baskılara katlanmaları gerektiğini gerçekten dediyse kanımca, “bu dünyada ölçü, adalet ve merhamet” (Tit. 2, 12) ile yaşamayı bilmeyen ya da bunlara aldırmayan kişi hariç, hiç kimse bu genel kuraldan ayrı tutulamaz.

Rabbin değneği üzerinde olurken, rahat, huzurlu ve emin evlerde yaşayanların sayısına sakın kanmayın: yaşamlarını refah içinde sürüyorlar ve bir anda cehenneme düşecekler.Buna karşın arılığınız ve merhametiniz – Tanrı tarafından kabul edilip ona hoş göründüğü için – en eksiksiz içtenliğe varıncaya dek sürekli darbelerle inceltilmenizi gerektiriyor ve bunu da hak ediyorsunuz. Şayet, zaman zaman, tepenizdeki kılıç ikileşir ya da üçlenirse bile bunu da bir sevinç ve sevgi işareti olarak saymalısınız. Çift yönlü kılıç dıştaki savaştan ve içteki korkulardan oluşuyor; şeytan, aldatmaca ve baştan çıkartmalarla yüreğin en içtenlikli tellerini tedirgin ettiğinde iç korkular iki ya da üç katına çıkar. Şimdiye kadar bu tür mücadeleleri yeter derecede tanıdınız, öyle olmasaydı bu denli takdire değer bir iç barış ve huzura varabilmeniz olası olmayacaktı.

Hiçbir neden olmaksızın, tinsel alanda Kilise adamlarından gelen bir baskı doğduğunda kılıç, dıştan, iki ya da üç katına çıkar, çünkü en derin yaralar dostlardan gelme olanlardır.Güçlü Andreas’ın sevinç dolu bir ruhla kabul ettiği Mesih’in arzu edilen şanlı haçı budur. Pavlus’un bahsettiği onur duymamız gereken seçilmişlik budur.Bu yüzden inancın yaratıcısına ve koruyucusuna, İsa’ya bakın. Suçsuzluk içinde acılar çekti, taraftarlarından da gelen ve eşkiyalar arasına konuldu; ve Rab İsa’nın bu denli şanlı kasesinden içerek bize her iyiliği veren Tanrı’ya şükredin.Sevginin ve barışın Tanrı’sı yüreklerinize barış versin.

RAYMUNDUS (DE PEÑAFORT) (1175-1275)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt