Işığım ve kurtuluşum Rab’dir, kimden korkayım?

Nasıl aydınlatıldığı, kimin tarafından aydınlatıldığı ve kimin aydınlatılmış olduğunu anlayan bu hizmetçi büyüktü. Günbatımına dönük ışığı değil, hiçbir gözün görmediği ışığı görüyordu. Bu ışıkla ışıklandırılan ruhlar günaha düşmezler, sapıklıklara takılmazlar.
“Işığınız varken yürüyün” (Yu. 12, 35) derdi. Hangi ışıktan söz ediyordu, kendinikinden başka? Nitekim: “Ben dünyaya ışık olarak geldim”
(Yu. 12, 46) dedi; görenlerin görmemesi ve körlerin görebilmesi için.O halde Rab bizi aydınlatandır; tüm dünyada yayılan Katolik Kilise’sini ışıklandıran adalet güneşidir. Peygamber, bu sözlerle Kilise hakkında kehanetlerde bulunuyordu: “Işığım ve kurtuluşum Rab’dir, kimden korkayım?”

İçteki insan aydınlatılmış ise sarsılmaz, yolunu şaşırmaz, cesaretini yitirmez. Uzaktan vatanını gören, her tersliğe katlanır, dünyanın zorlukları için üzülmez; aksine, Rab’den yüreklenir, yüreği alçakgönüllü olur, eziyetlere dayanır ve alçakgönüllülüğü ile sabreder. Bu dünyaya gelen, her insanı aydınlatan bu ışık (Yu. 1, 9) kendini ondan korkanlara sunar, iner ve Oğul’un aydınlatmak istediklerinde kendini gösterir.Karanlıklarda, ölümün gölgesinde, yani kötülüğün karanlıklarında ve günahın gölgesinde yatan bu ışık ortaya çıktığında kendinden nefret eder, kendiliğine kavuşur, tövbe eder, utanır ve şöyle der: “Işığım ve kurtuluşum Rab’dir, kimden korkayım?”

Kardeşlerim, büyük bir kurtuluştur bu. Yenilgilerden, yorgunluklardan korkmayan, acılara isteyerek katlanan bir kurtuluştur bu. Bunun içindir ki hepimiz, salt dilimizle değil de, yüreğimizle de, koro halinde ve heyecanla: “Işığım ve kurtuluşum Rab’dir, kimden korkayım?” diye haykırmalıyız.O’dur aydınlatan, O’dur kurtaran. Kimden korkayım? Gelsin günaha çağrının karanlıkları: Rab ışığımdır. Gelebilirler, ama beni yenemezler; yüreğime saldırabilirler, ama galip gelemezler. Gelsin kör arzular. Rab ışığımdır. Demek ki gücümüz O’dur. O kendini bize veriyor ve biz kendimizi O’na. Vakit kaybetmeden hekime koşun ki, istediğinizde gidememe durumuna düşmeyin.

YUHANNA (NAPOLİ’Lİ) († 1350)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt