Mesih’in bize öğrettiği öğreti, yaşamının örneği ile kanıtlanmıştır.

“Ben iyi çobanım” (Yu. 10, 11). Çoban olmak açık olarak Mesih’in yetkisidir. Çünkü nasıl ki sıradan sürü çoban tarafından yönetilip otlatılmaktadır; aynı şekilde inanç sahipleri tinsel bir gıda ile, bedeni ve kanı ile Mesih tarafından beslenirler.“Bir zamanlar” der Havari, “yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz, şimdiyse canlarınızın Çobanına ve Gözetmenine geri döndünüz” (I. Pe. 2, 25). Ve Peygamber de: “Bir çoban gibi sürüsünü otlatacaktır” (Yşa. 40, 11) der.

Fakat Mesih çobanın kapıdan girdiğini ve kapının kendi olduğunu söyledi; oysa ki burada çoban olduğunu söylüyor: bu demek ki kendi içinden giriyor. Gerçekten kendi içinden giriyor; çünkü kendini açıklıyor ve kendiliğinin aracılığı ile Peder’i tanıyor. Biz ise O’ndan giriyoruz; çünkü O’nun tarafından ermişliğe ulaşıyoruz.Dikkat edilmelidir ki ondan başka hiç kimse kapı değildir; çünkü başka hiç kimse gerçek ışık değildir. Fakat ondan aldığı için, ışığa sahiptir. Vaftizci Yahya için “O ışık değildi” deniliyor; “fakat ışığa tanıklık etmeliydi” (Yu. 1, 8).

Oysa ki Mesih için: “Dünyaya, her insanı aydınlatan gerçek ışık geliyordu” (Yu. 1, 9) denildi. Bunun içindir ki, hiç kimse kapı olduğunu söylemiyor. Mesih onu salt kendi için ayırdı. Petrus çoban oldu, diğer Havariler de öyle, iyi episkoposlar da öyledir. “Sizlere yüreğime göre çobanlar vereceğim” (Yer. 3, 11) der Kutsal Kitap. Her ne kadar oğulları olan Kilise’nin tüm başları çoban olsa da, kendi özel bir şekilde olduğunu söylüyor: “Ben iyi çobanım”, amacı ise sevgi erdemini tatlılıkla getirmektir. Çünkü sevginin aracılığı ile, Mesih ve uzuvları ile birlikte tek bir şey olmadan iyi bir çoban olunamaz. Sevgi, iyi çobanın ilk görevidir ve bunun için: “İyi çoban kuzuları için yaşamını feda eder” (Yu. 10, 11) diyor. Gerçekten iyi ve kötü çoban arasında bir fark vardır: iyi çobanın amacı sürünün yararıdır, kötü çobanın ise kendininki.

Kuzu çobanlarından iyi sayılabilmek için, sürünün kurtuluşu için kendilerini tehlikeye atmaları beklenmiyor. Fakat tinsel sürünün kurtuluşu çobanın bedensel yaşamından daha önem kazandığından, sürü tehlikede olduğundan, her tinsel çoban bedensel yaşamını tehlikeye atmalıdır. Rab böyle diyor: “İyi Çoban kuzularının uğruna kendi yaşamını sunar.” İktidarın ve sevginin uygulamasında kendi kişiliğini onlara bağlar. İki şey istemektedir: ona itaat etmeleri ve onları sevmeleri. Çünkü ikincisi olmadan biri yetersizdir.
Mesih bu öğretinin örneğini bize vermiştir: “Mesih bizler için yaşamını verdiyse, bizler de kendi yaşamımızı kardeşlerimizin uğruna vermeliyiz” (I. Yu. 3, 16).

THOMAS (AQUINO’LU) (1225-1274)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt