Tanrı, imgesine ve benzerliğine uygun olarak yaratmak istediği yaratığına sevdalıdır.

Yüce ve ebedi Peder, benzeri olmayan bir iyilikle merhametli bakışını ruha yöneltti ve ona şöyle dedi: “Ey çok sevgili kızım, dünyaya merhametimi göstermek ve her gerektiğinde akıl sahibi yaratıklarımın her emelini karşılamak istiyorum. Oysa ki cahil insan yaşam için verdiğimi ölüme dönüştürüyor ve böylece kendine eziyet etmiş oluyor. Ben daima gerekeni veriyorum ve insana verdiğim her şey yüce lütuftandır.

Onu lütufla yarattım. Kendiliğime yeniden baktığımda, yaratığıma sevdalandım ve lütfumun bir armağanı olarak onu imgeme ve benzerliğime uygun şekilde yaratmak istedim. Bunun içindir ki, ayrıcalıklarımı anımsaması için ona acil olarak bir bellek verdim. Ebedi Peder gücüme katılmasını da sağladım.Ona anlığı verdim ki, tekdoğumlu Oğlumun bilgesinde, bağışlarımın hazinelerini nasıl bir sevgi ateşi ile açtığımı bilsin ve anlasın. Kutsal Ruh’un sevgi bağışına katmakla ona sevmek yeteneğini ve iradesini verdim ki anlıkla tanımış olduğu kimseyi sevebilsin.Tatlı lütfum bunları yaptı, öyle ki beni anlayabilsin ve tadabilsin, ve sonsuz görmemde sonsuz iyiliğimden zevk alabilsin. Adem’in suçu yüzünden gökyüzü kapalıydı. O, saygınlığının farkına varamadı, onu nasıl bir lütuf ve benzeri olmayan bir sevgi ile yarattığımı fark edemedi. Bu yüzden itaatsızlığa kapıldı ve itaatsızlıktan her çeşit kötülük onun ve tüm soyunun başına geldi.

Bu ölümü ortadan kaldırabilmek için insana gerekli olan her şeyi temin ettim. Ona Sözü, yani Tekdoğumlu Oğlumu verdim ve büyük bir bilgelik ve lütufla onu durumundan kurtardım.Söz dinler olmasını, böylece, itatsizliği yüzünden içtiği zehiri yoketme konumuna gelebilmesini istedim. Sevgi ile hareket eden Mesih söz dinlemeyi kabul etti ve çarmıhın utanç verici ölümüne koştu ve ölümle yaşamı iade etti, insanın değerli yüzünden değil de tanrısal ayrıcalıkla”.

KATERİNA (SİENA’LI) (1347-1380)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt