THOMAS (AQUINO’LU) (1225-1274)

Aquino”lu Thomas, Dominiken idealini yaşamında gerçekleştirmiştir. Bu ideal, kontemplasyon ve kontemplasyonunun ürününü başkalarına intikal ettirmekti. Thomas, felsefi ve teolojik düşüncenin temellerini tümüyle değiştirmiştir. Onun etkisi bugün de kendini hissettirmektedir. Hıristiyan düşüncesine, Yunanlı bir pagan olan Aristoteles ile, bir Arap olan İbni Sina’nın felsefesini sokmak cesaretini göstermiştir. Bu devir, Batı’nın tarihinde bir dönüm noktasıydı. Birbiri ardından yeni kentler ve okullar doğuyordu; feodal tartışma konusu oluyordu. Hıristiyanlık İslamı ve dış dünyayı keşfediyordu. Aquino’lu Thomas, Allah’a doğru yaklaşabilmek için, insana ve onun zekasına güvenmiştir. Şöyle diyordu: “Eğer iman sorunlarını sırf otoriteye dayanarak çözecek olursak, kuşkusuz gerçeğe sahip olmuş oluruz. Ancak ona boş bir kafa içinde sahip oluruz.”

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt