Uğraşıları ile öğretisini yok eden, yasa bilgisini boşuna över.

Kutsal Ruh ile dolu olan çeşitli dilleri konuşur. Çeşitli diller Mesih konusunda değişik tanıklardır: böylece, başkalarına,alçakgönüllülükten, yoksulluktan, sabır ve başeğmeden sözettiğimizde bunları kendimizde de gösteririz. Uğraşlar konuştuğunda vaaz etkilidir, belagatlıdır. Lütfen, konuşmalar kesilsin, uğraşlar konuşsun. Ne yazık ki, sözle zenginiz ve uğraşlardan yoksuluz. Böylece Rab tarafından lanetleniyoruz. Çünkü O, yaprakları bol, oysa meyvesiz incir ağacını lanetledi. “Vaize bir yasa gerekiyor” der Aziz Gregorius, “vaaz ettiklerini uygulasın.” Uğraşları ile öğretisini yok eden, yasa bilgisini boşuna över.

Havariler “Ruh’un onları konuşturduğu yabancı dillerde konuşmaya başladılar” (Elç. 2, 4). Ne mutlu eğilimine göre değil de bu Ruh’un öğretilerine uygun konuşana. Nitekim kendi eğilimlerine konuşanlar, başkalarının sözlerini çalıp kendilerine aitmiş gibi dağıtanlar vardır. Bunlar ve benzerleri ile ilgili olarak Rab şöyle der Yeremya’ya: “Bundan dolayı işte, ben peygamberlere karşıyım, Rab diyor, onlar ki kendi dillerini kullanıp: O diyor, demekteler. İşte, ben yalancı düşlere peygamberlik edenlere karşıyım, Rab diyor, çünkü onları anlatıyorlar ve yalanları ile, ve boş övünmeleri ile kavmimi saptırıyorlar; onları ben göndermedim, onlara emretmedim, bu kavme hiç faideleri yok, Rab diyor” (Yer. 23, 30-31).

O halde Kutsal Ruh’un bize verdiklerine uygun şekilde konuşalım ve Pentekost gününü beş duyumun kusursuzluğu içinde On Emir’e uyarak yeniden gerçekleştirebilmemiz için, lütfunu bize bahşetmesi için O’na alçakgönüllülük ile yalvaralım. Bizi yüce bir tövbe Ruhu ile doldurması, inanç ilanında bizde ateş dillerini yakması için O’na dua edelim ki, azizlerin görkeminde ateşli ve aydınlatılmış olarak, tek ve üçlü Tanrı’yı görmeye layık olalım.

ANTONİUS (PADOVA’LI) (1195-1231)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt