18. BÖLÜM 3 (C)

YUHANNA FİSHER (1469-1535)

Öz oğlunu bile esirgemedi, O’nu kurtuluşumuz için sundu.

Biri günah işlediyse, Baba’nın yanında bir avukatımız vardır.

ANGELA MERİCİ (1474- 1540)

Uysal ve alçakgönüllü olan benden ders alın.

KAYETANUS (TİENE’Lİ) (1480-1547)

Mesih’in yolundan ayrılmayın.

THOMAS MORE (1477-1535)

Tanrı’nın lütfu, ölümün karşısında bile güç, sükunet ve sevinç bağışlar.

HİYERONİMUS EMİLİANİ (1486-1537)

Tanrı’ya bağlı olanlar ve her umudunu, güvenini O’ndan bekleyenler çok azdır.

İGNATİUS LOYOLA (1491-1556)

Ona üzüntü veren ya da neşelendiren iç deneyler hakkında düşünmeye başladı.

YUHANNA DE DEO (1495-1550)

Mesih İsa herşeyi sağlamakta ve beslemektedir.

YUHANNA (AVİLA’LI) (1499-1569)

Tanrı’nın yüceliği peşinde olmak.

ANTONİUS MARİA ZAKARİYA (1502-1539)

Aziz Havarilerin acılarına katılmak.

FRANCESKO  SAVERİO  (1506-1552)

İncil’i yaymazsam, vay halime!

NİKOLAUS PİK, VİLLARDUS VE ARKADAŞLARI († 1572)

TEREZA (AVİLA’LI) (1515-1582)

Rab Tanrı ise aynı zamanda insandır ve bunun içindir ki, insanların güçsüzlüğünden şaşmıyor.

Ruh gökyüzünde artık dünyasal değerlere hiç önem vermeyecektir.

PETRUS KANİSİUS (1521-1597)

Sen o kaynaktan içmemi emrettin.

PAVLUS MİKİ (†  1597)

Şehitliğin mutlakiyeti zamanı ve mekanı aşar.

KARLO  BORROMEO (1538-1584)

Her zaman Tanrı’nın lütfunu düşün.

Noel yortusundan önce gelen dört haftanın anlamı.

FELİKS (KANTALİCE’Lİ) († 1587)

YUHANNA DE LA KRUZ (1542-1591)

Tanrı Oğlu aracılığıyla bizle konuştu.

Seninle ebediyen nişanlanacağım.

PASKAL BAYLON († 1592)

SERAFİNUS (MONTEGRANARO’LU) († 1604)

FRANCİSKUS SOLANO († 1610)

ROBERTUS BELLARMİNUS (1542-1621)

Güneşin ışığında, açık ve sakin bir gökyüzü ile zevkle yolculuk etmeyen yoktur.

YUHANNA LEONARDİ (1541-1609)

Dikkatle dinlemek vaaz vereni teşvik eder.

KAMİLLUS  DE LELLİS (1550-1614)

Sakatlarda Mesih’in kişiliğini düşün.

YUSUF KALASANZİO (1557-1648)

Yaşamını eğitici göreve adayan, Kutsal Kitap’ın sözünü ettiği ödülü ondan alacaktır.

LAURENTİUS (BRİNDİSİ’Lİ) (1559-1619)

Tanrı’nın sözü tüm nimetlerin bir hazinesi gibidir.

FRANCESKO (SALES’Lİ) (1567-1622)

Tanrı, Hıristiyanların her birini kendi eğilimine göre inanç meyvelerini üretmelerini istiyor.

MARİA MAGDALENA  DE  PAZZİ  (1566-1607)

Küçük olan yaratık sonsuz olan Tanrı’nın büyüklüğünü paylaşıyor.

LUİGİ  GONZAGA (1568-1591)

Cesaretlenelim ve emellerimizi göklere yönlendirelim.

YOHANNA  FRANCESKA DE  CHANTAL  (1572-1641)

Tanrısal sevgi kılıcını ruhun içtenlikli ve gizli yerlerine sokar ve bizi kendimizden ayırır.

VİNCENTİUS (DE PAUL) (1581-1660)

Gerçek din, canlı inanç yoksul insanların arasında korunur.

YUSUF (LEONESSA’LI) († 1612)

ROSA (LİMA’LI) (1586-1617)

Haç’ı kabul edebilmek için cesaret gerekiyor.

YUHANNA DE BRÉBEUF VE ISHAK JOGUES, ŞEHİTLER (1642-1649)

YUSUF (COPERTİNO’LU) († 1663)

YUHANNA EUDES (1601-1680)

Mesih İsa’yı gerçek Başınız ve kendinizi de O’nun uzuvları olarak düşünün.

Mesih’in gizi ve Kilise’nin yaşamı.

MARGERİTA MARİA (ALAKOQUE) (1647-1690)

Tüm umudum ve desteğim, kefaretimi ödeyen Rabbim İsa Mesih’tir.

YUHANNA BAPTİSTA (DE LA SALLE) (1651-1719)

Tanrı’nın lütfu.

VERONİKA GİULİANİ († 1727)

FRANCİSKUS ANTONİUS FASANİ († 1742)

LEONARDUS (PORTO MAURİTİUS’LU) († 1751)

BENEDİKTUS (XIV. PAPA) (1675-1758)

Düşün ki, şehit olarak öleceksin.

İnancı canlandırmak ve güçlendirmek için Rab azizlerini yüceltiyor.

ALFONSUS DE LİGUORİ (1696-1787)

Oğlunu bize vererek Tanrı bize her serveti vermiştir.

KLEMENS  (XIII. PAPA) (1693-1769)

Sözler berrak ve aldatmacadan yoksun.

PAVLUS (DE LA KRUZ) (1694-1775)

Kusursuzluk, bizim değil de Tanrı’nın istediği haçı taşımaktır.

FRANCİSKUS BURTÉ, SEVERİNUS GİRAULT VE ARKAŞLARI († 1792)

YUHANNA MARİA VİANNEY (1786-1859)

Birinin gönlü temiz ve Tanrı’ya bağlı ise, etrafına gizli bir ışık yayılır.

FRANCİSKUS MARİA (CAMPOROSSO’LU) († 1866)

ANTONİUS MARİA CLARET († 1870)

YUHANNA BOSKO(1815-1888)

Hayatlarımıza sukünet ve barış hakim olsun.

PİUS  (X. PAPA) (1835-1914)

Mezmurların aracılığı ile Hıristiyanlar, dudakların meyvesini sunuyorlar.

BERNADET  SOUBIROUS (1844-1877)

Kutsal Bakire annemizdir.

Günahkarlar için dua edin.

PİUS (XI. PAPA) (1857-1939)

Hıristiyanlığın bölünmesi rezaleti yüzünden dünyaya verilen acının yükünü biz Katolikler başkalarından çok hissetmeliyiz.

TEREZA (DE L’ENFANT JESUS) (1873-1897)

Ey sevginin feneri, ateşini ele geçirebilme gizini keşfettim.

PİUS (XII. PAPA) (1876-1958)

Meryem’in bakire bedeni mezarın çözülmesini bilemezdi.

Erdem güç, sürekli bir dikkat gerektiriyor.

Kadının zarafeti kocayı neşelendirir.

YUHANNA (XXIII. PAPA) (1881-1963)

Aziz Martino’nun imgesine hayran olun.

MAXİMİLYAN MARİA KOLBE (1894-1941)

LEOPOLDUS MANDİÇ († 1942)

Aziz Leopoldus hayatını verdi; acılarını ve dualarını ikram etti.

TEREZA BENEDİKTA (DE LA CROİX) (Edit Stein) († 1942)

PİUS (PİETRELÇİNA’LI) († 1968)

PAVLUS (VI. PAPA) (1897-1978)

İlkel Afrika Kilise’sinin şanlı şehitleri.

İsa Mesih tarihin gizidir.

Nasıra’daki ev: Burada her şeyin bir sesi, her şeyin bir anlamı var.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.