Biri günah işlediyse, Baba’nın yanında bir avukatımız vardır.

İsa Mesih yüce kahinimizdir ve değerli bedeni, tüm insanların kurtuluşu için çarmıhta kurban ettiği adağımızdır. Kurtuluşumuz için akıtılan kanı, eski Yasa’da olduğu gibi, danaların ve keçilerin değil de kurtarıcı, çok masum kurbanlık İsa Mesih’in kanı idi.Yüce kahinimizin adağını sunduğu tapınak insan eli tarafından değil de yalnızca Tanrı’nın gücü ile inşa edilmişti. Nitekim O, yalnızca Tanrı’nın eli ile inşa edilen gerçek tapınak olan, dünyanın önünde kanını akıtmıştır. Fakat bu tapınağın iki kısmı vardı: Biri şimdi konakladığımız yeryüzüdür; diğeri ise biz ölümlüler için halen bilinmemektedir.

O kurbanı ilk önce çok acı bir ölüme katlanarak yeryüzünde adadı, sonra ise ölümsüzlüğün yeni giysisini kuşanarak kendi kanı ile tapınağa, yani gökyüzüne çıktı. Burada, göksel Peder’in önünde, günahın köleleri olan tüm insanların uğruna bolca akıttığı sonsuz değerdeki, o kanı sundu.Bu adak Tanrı’ya öylesine hoş ve layıktır ki, görür görmez bizlere acımaktan ve gerçekten tövbe edenleri affetmekten kaçınamıyor.Bundan başka bu dünyasal bir adaktır. Yahudilerde olduğu gibi sadece her yılda değil, tesellimiz için, her gün hatta, ondan güçlü bir yardım edinebilmemiz için, her saat ve anda sunulmaktadır. Bunun içinde Havari ondan bahsederken, “sonsuz kurtuluşu sağlayarak” (İbr. 9, 12) diyor.

Gerçekten pişman olanlar, işledikleri günahlar için tövbe edenler, eski sapıklıklarına kapılmamaya ve erdemin arayışında bağlılıkla ayak diremeğe kararlı olanlar bu kutsal ve sonsuz adamaya katılırlar. “Yavrularım, bunları size, günah işlemeyesiniz diye yazıyorum, Ama birimiz günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Peder’in önünde savunur. Kendisi günahlarımızı, ve yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır” (I. Yu. 2, 1-2) demekle Havari Aziz Yuhanna bunu öğretiyor.

YUHANNA FİSHER (1469-1535)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt