Dikkatle dinlemek vaaz vereni teşvik eder.

İnsanların örflerini düzeltmek arzusunda olanlar özellikle ve ilk şey olarak Tanrı’nın yüceliğini aramaları gerekiyor. Sonra ise, her iyiliğin kaynağı olan O’ndan bu denli yararlı ve zor bir görev için yardım beklemeli, bunu ümit etmelidirler. Düzeltmek istedikleri kişilerin karşısına her erdemin aynası ve şamdanlığa konulan mumlar gibi çıksınlar. Yaşamlarının dürüstlüğü ve davranışların kusursuzluğu ile Tanrı’nın evinde bulunanların önünde ışıklar saçsınlar. Böylece, zorlamaktan çok, tatlılıkla insanları değişime çekecekler; çünkü Trento konsilinin öğretilerine göre, başta olmayan şey bedenden istenilmez. Aksine hareket etmek, Rab ailesinin doğru uygulamasını ve düzenini altüst etmek demektir.

Ciddi bir dinsel ve ahlaksal düzeltmeyi gerçekleştirmek isteyen, her şeyden önce, iyi bir doktor gibi Kilise’yi uğraştıran sorunları dikkatle incelemeli ki, her biri için en uygun tedaviyi önerebilsin.Kilise’nin yenilenmesi, baştakilerde ve sondakilerde, yönetenlerde ve görevlilerde, yukarıda ve aşağıda yer almalı. Emir verenden başlayıp yükümlü olanlara kadar uzanmalıdır.

Ruhların bakımı ile doğrudan doğruya görevlendirilen kardinallerin, patriklerin, başepiskoposların, episkoposların ve cemaatlerin başındaki rahiplerin, Rabbe ait sürünün yönetimi için güven verecek bir durumda olmaları gerekiyor. Baştakilerden sondakilere, yani büyüklerden küçüklere inelim. Çünkü bunlar, Hıristiyan yaşamının düzeyini yükseltmek isteyenler tarafından, gözardı edilmemeli. Çocukların, ilk yaşlarından itibaren, Hıristiyan inancının arılığında ve kutsal adetlerde yetişmeleri için her şeyin denenmesi doğrudur. Hıristiyan doktrininin öğretisinden daha acil ve gerekli bir şey yoktur. Çocukların eğitimi yalnızca iyi ve Tanrı’dan korkan kişilere teslim edilir.

Çok muhterem Peder, bunlar, şimdilik, Rabbin bu denli önemli bir sorunla ilgili olarak bana esinledikleridir. Kesinlikle kolay şeyler değil, oysa elde edileceklerle kıyaslanırsa, hiçbir gayret aşırı sayılmayacaktır. Kaldı ki yüce olanaklarla elde edilir ve öte yandan, yüce çalışmalar yüce ruhlara yakışır.

YUHANNA LEONARDİ (1541-1609)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt