Düşün ki, şehit olarak öleceksin.

Papa 14. Benedictus, Katolik inancının savunucusunu Aziz Fideles’i bu sözlerle kutladı: Merhametinin dolgunluğunu karşısındakini rahatlatmak ve yardım etmekle dağıtıyordu. Baba sevgisi ile tüm acı çekenleri kucaklıyordu. Her yerden topladığı sadakalarla çok sayıda yoksulu destekliyordu. Yücelerin ve prenslerin yardımlarını temin ederek, dul ve yetimlerin yalnızlığını gideriyordu. Verebileceği tüm bedensel ve tinsel yatışmalarla tutuklu olanları hiç yorulmaksızın yardım ediyordu. Hastaları sürekli ziyaret eder, destekler, Allah ile barıştırır, son mücadeleye karşı onları silahlandırırdı. Retz’te (İsviçre) kamp kurmuş olan Avusturya ordusu korkunç bir salgın hastalığa uğrayıp acımasızca kayıp verdiğinde, bu uğraşısında en üstün meziyetleri topladı.

Adı ile, gerçeği ile sadık olan bu insan Katolik inancını sürekli olarak savunmakla ünlendi. Hiç yorulmaksızın vaazlarında konu etti ve kanı ile tanıklıkta bulunmadan birkaç gün önce, sanki bir vasiyetname gibi son söylevinde bu sözlerle atıfta bulundu. Ey Katolik inanç, sağlam, güçlü ve iyice kök salmış, temeli emin bir kayasın! (bk. Mat. 7, 25). Gökyüzü ve yeryüzü göçecekler, fakat sen göçmeyeceksin. İlk başta tüm dünya sana karşı çıktı, fakat sen yenilmez bir güçle her şeyi yendin. “Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır” (I. Yu. 5, 4). Bu inanç çok yüce kralları Mesih’in krallığına baş eğmeye zorladı.
Aziz Havarilere, şehitlere acımasız mücadelelere ve çok keskin acılara dayanma gücünü inançtan, özellikle yeniden dirilme inancından başka kim verdi?

Çöl keşişlerine zevk ve onurları hor görme, servetleri çiğneme, çölde bakir bir yaşam sürme cesaretini canlı bir inançtan başka kim verdi? Bugün gerçek Hıristiyanları rahatlıklardan vazgeçmelerine, zevkleri terketmelerine, acılara dayanmalarına ve güçlüklere karşı koymalarına neden olan nedir? Sevgi aracılığı ile hareket eden canlı inanç gelecekteki değerlerin umudu ile bugünün değerlerinin terkedilmesine yol açar ve gelecekteki değerleri bugününkilerle değiştirir.

BENEDİKTUS (XIV. PAPA) (1675-1758)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt