FELİKS (KANTALİCE’Lİ) († 1587)

Aziz Francesko’un (Assisi’li) “Yazılar”ından
18 Mayıs, Aziz Feliks Bayramı

Alçakgönüllülükte, sabırda ve sadelikte merhamet.

“Tanrı olan merhametin” adına tüm vaiz, katip ve işçi olan rahiplerimden, ister rahip namzedi ya da rahip olsunlar rica ediyorum: her konuda alçakgönüllü olsunlar, içlerinde böbürlenmesinler ve kendilerinden memnun olmasınlar, dışlarında da iyi söz ve çalışmalarından hatta Tanrının onlara veya onların sayesinde ifade ettiği, yaptığı ya da harekete geçirdiği hiçbir iyilikten dolayı kendilerini yüceltmesinler çünkü Rab der ki: “Cinlerin size baş eğdikleri için sevinmeyin.” Ve kesinlikle ikna olalım ki bize ait olanlar salt sapıklıklar ve günahlardır. Bizler için kusursuz mutluluk “her tür denenmeden geçtiğimizde”, sonsuz yaşam uğruna ruhumuzda ya da bedenimizde çektiğimiz herhangi bir acı ya da bu dünyadaki herhangi bir güçlük olmalıdır.

Bu yüzden biz rahipler, hepimiz, boş kendini beğenmişlikten ve şandan sakınalım. Ve dünyanın bilgisinden, bedenin ihtiyatından kendimizi koruyalım çünkü bedenin eylemleri az, sözleri çok ister ve arar: amacı ruhun iç azizliği değildir, insanların önünde belli olan dini ve azizliği ister ve arzular. Ve bunlar Rab’bin “Gerçekten size söylüyorum: onlar mükafatlarını almış bulundular” sözündekiler oluyorlar.
Oysa ki Rab’bin ruhu bedenin cezalandırılıp hor görünmesini, alçak ve iğrenç sayılmasını istiyor; amacı tevazu ve sabır, ruhun arı sadeliği ve gerçek huzurudur. Ve her zaman ve her şeyden önce Tanrı korkusunu, Baba’nın, Oğlun ve Kutsal Ruh’un tanrısal bilgeliğini ve sevgisini arzu ediyor. Ve tüm iyilikleri çok yüce Rab Tanrı’ya mal edelim, tüm bunların O’na ait olduklarını kabul edelim ve tüm iyiliklerin kaynağı olan O’na şükredelim. Ve çok yüksek ve yüce, tek ve gerçek Tanrı kendisine ait olan tüm şükranları ve şanı kabul etsin çünkü her iyilik onundur ve tek iyi olan kendisidir. Ve Tanrıya karşı kötülükler işlendiğini, küfredildiğini görürsek, duyarsak, biz O’na şükredelim, iyilik yapalım ve yüzyıllar boyunca kutsamış olan O’nu övelim. Amin.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt