FRANCİSKUS BURTÉ, SEVERİNUS GİRAULT VE ARKAŞLARI († 1792)

Şehitlik “Belgeler”inden
3 Eylül, Franciskus Burté, Severinus Girault Ve Arkaşları Bayramı

Ölünceye kadar Mesih’e ve Kilise’ye sadakatlarını korudular.

Fransa’da XVIII. yüzyılın sonlarında kopan devrim kutsal olan ve olmayan tüm kurumları alt üst etti ve Kilise ile görevlilerine acımasızca saldırdı. Kötü niyetli insanlar, iktidarı ele geçirip Kiliseye karşı duydukları nefreti felsefi bir öğretinin nedeni ile gizleyerek, Hıristiyan adını ülkeden silmeyi denediler. Haksız yasaları yargılayan ve Katolik inancını güçlü şekilde koruyan Kilisenin görevlilerine, episkoposlar ve rahiplerine karşı nefretleri öylesine acımasız oldu ki sanki eski zorbalık günleri geri gelmişti. Ancak, Mesih’in lekesiz gelini Kilise yeni şehit taçları ile yeniden parladı.

1792 yılının Eylül ayının başlangıçlarında Paris’i kana bulayan dehşet verici katliam inanç nefreti içinde öldürülen Mesih’in yenilmez kahramanlarının gerçek ve yüce bir şehitliği gibi tanımlanabilir. Bu acımasız katliamda, üç episkopos ile birlikte, birçok rahip, din adamı ve önemli görevlerde bulunan birçok inanç sahibi insanlar şehit düştüler. İnancın korkusuz savunucuları arasında “Minori Conventuali” tarikatından ermiş Jean François Burte, “Küçük Kapüsenler” tarikatından ermiş Apollinaire Morel de Posat ve “Üçüncü Muntazam”(Terz’Ordine Regolare) tarikatından ermiş Severin Girault. Onlar ilkin rahiplik gayretleri ile ve göçmenlere, zulüme uğrayanlara gösterdikleri merhametle, daha sonra şehitlikte gösterdikleri kahramanca güçleri ile parladılar ve inançlarının olağanüstü bir tanıklığını verdiler. 1926’da Papa XI. Pius tarafından ermiş ilan edildiler. Bunlara Kilise’ye ve Papa’ya bağlılıkları yüzünden 1894’te katledilen Laval’deki 19 şehiti eklemek gerekiyor. Bu ikinci grupta “Minori Conventuali” tarikatından olup rahiplik gayreti ve Kural’a sadık bağlılığı ile öne çıkan ermiş Jean Triquerie’yi anmak gerekiyor. İltifatlar ve tehditlerle katolik inancını inkar etmeğe zorladığında kendini açık olarak Aziz Franciskus’un izleyicisi olduğunu beyan edip: “Ölüme kadar İsa Mesih’e inancımı koruyorum” diye bağırdı. Mesih’in bu şanlı kahramanları XII. Pius tarafından ermiş şehit ilan edildiler.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt