Her zaman Tanrı’nın lütfunu düşün.

Hepimiz güçsüzüz, bunu kabul ediyorum. Ne var ki, Rab Tanrı hizmetimize öyle olanaklar veriyor ki, istiyorsak pek çok şey yapabiliriz. Onlar olmadan kendi çağrımızın yükümlülüklerine uyabilmek olanaksız olacaktır.Ölçülü olması, her zaman ciddi ve aziz davranışlarda bulunması gerektiğini kabul eden bir rahibi alalım ve bu rahip aslında her çeşit nefsi kırıcı hareketten kaçınsın, oruç tutmasın, dua etmesin, örnek sayılmayacak sohbetlerden ve içtenliklerden hoşlansın: bu durumda bu kişi görevini gereği ile nasıl yürütebilir?

Ola ki biri çıkıp, dua etmek için koroya girdiğinde ya da ayin yaptığında, aklının binbir dalgınlıklarla dolu olmasından şikayet eder. Oysa koroya çıkmadan veya ayine başlamadan nasıl davrandı, kendini nasıl hazırladı, derin düşüncelerini koruyabilmek için neleri öngördü, neler yaptı?Toplu ayinin kutlamasına içsel katılımını nasıl artırabileceğini, övgüsünü Tanrı’ya nasıl daha çok sevdireceğini ve azizlikte nasıl ilerleyeceğini sana öğretmemi ister misin? Söylediklerimi dinle. Tanrısal sevginin bir kıvılcımı şayet sende alevlenmişse onu kovma, rüzgara bırakma. Soğumaması ve sıcağını yitirmemesi için yüreğinin ocağını kapalı tut. Yani elinden geldiği kadar dalgınlıktan kaçın. Tanrı ile birlikte bir arada kal, boş konuşmalardan uzak dur. Vaaz vermek ve öğretmek yetkisine sahip misin? Bu görevi yerine getirmek için gerekli olan şeyler üzerinde çalış ve kendini bu çalışmalarına ver.

Daima iyi bir örnek ol ve her şeyde birinci olmaya çalış. Her şeyden önce yaşamın ve azizliğin ile vaaz ver ki, davranışın sözlerinle çelişiyorsa, tüm inandırıcılığını yitirmeyesin. İnsanların ruhu ile mi ilgileniyorsun? Bunun için kendi bakımını gözardı etme ve kendinden sana hiç bir şey kalmayıncaya dek, kendini başkalarına verme. Hiç kuşkusuz çobanlığını yaptığın canlar aklında olmalıdır, ama kendini de unutma. Anlayın ki, kardeşlerim, Kilise görevlisi olan herkes için en önemli şey tüm hareketlerimizin önceliği olan, refakat eden ve izleyen meditasyondur: İlahiler okuyacağım, der Peygamber (Mez. 100, 1). Kutsal gizleri sunuyorsan, kardeşim? Yaptığını iyice düşün. Ayin yapıyorsan, sunduğunu düşün. Koro halinde mezmurları okuyorsan, kimden ve kime söz ettiğini iyice düşün. Ruhları yönetiyorsan hangi kanla yıkanmış olduklarını düşün; “her şeyi sevgiyle yapın” (I. Ko. 16, 14). Böylece her gün karşılaştığımız ve sayısız olan güçlükleri aşabileceğiz. Kaldı ki bu, bizlere teslim edilen görev tarafından istenilmektedir. Bu şekilde yaparsak Mesih’i bizde ve başkalarında türetebilme gücüne sahip olacağız. Noel yortusundan önce gelen dört haftanın anlamı.

KARLO BORROMEO (1538-1584)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt