İnancı canlandırmak ve güçlendirmek için Rab azizlerini yüceltiyor.

Sözüne her zaman sadık olan Rab, Kutsal Kitap’ta birçok kez alçakgönüllülükle Oğlu’na uygun olanları yüceltmek istediğini beyan etmiştir ve onları göksel krallıkta şan ve onurla olağanüstü şekilde donatmakla yetinmeyip, insanların inancını canlandırmak ve sağlamlaştırmak için, bilgeliğinde bunların anısının dünyada da şan içinde parlamasını temin etmiştir. Bunu ermiş Franciskus’un yücelmesinde gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz.

Yaşamı boyunca kendisi (Franciskus) kendisine ve başkalarına karşı önemsiz görünmek için uğraş verdi; bugün ise, Kilise’nin yorum ve kararı ile, gökte ve dünyada Tanrı’nın dostlarından biri olarak tapınmakta ve onurlandırılmakta. Ölümüne kadar Mesih’in azabında çektiklerinin işaretlerini taşıyan bedeni de sonradan göksel işaretler ve olağanüstü olaylarla yüceltildi, Hıristiyan halkları tarafından öylesine saygı gördü ki şanlı mezarı dünya yücelerinin anıtlarından daha çok onur gördü. Ölümünden daha iki yıl geçmişti ki ölümcül bedenini dini şekilde korumak için saygın bir yer düşünülmeye başlandı: ve bu Assisi kentinin surları yakınındaki, selefimiz IX. Gregorius’a Vatikan tarafından hak ve hukuku ile verilen, bir arsada bulundu ve inşa edilecek kilisenin salt Vatikan’ın tasarrufunda bulunması emredildi.Aynı Papa, Assisi kentinde, şanlı Aziz’i azizler kitabına dahil ettikten sonra, kendi elleri ile yeni kilisenin ilk taşını koydu ve onu Küçük Tarikatın “Başı ve Annesi” tayin etti ve Roma Papalarının teyit ettikleri ve geliştirdikleri başkaca ayrıcalıklar bahşetti.
Yeni tapınak böylece inşa edildikten sonra 25 Mayıs 1230 günü pazarı, ki yine 25 Mayısa rastladı, Papa IV. İnnocentius görkemli Adanma ayinini yerine getirdi.

Biz de, birçok Selefimizin örneğini izleyerek, aynı Tapınağın görkem ve yüceliğinin artmasını canla arzu ediyoruz çünkü şuna güveniyoruz ki aziz Roma Kilisesi ne denli Aziz Franciskus’un sağlam korumasını alacaksa Vatikan o denli şanlı anısını yüceltmiş olacaktır. Dolayısı ile, sonsuza dek geçerli ve etkin istediğimiz, bu Belgemizle Assisi’deki adı geçen Aziz Franciskus kilisesini “Basilica Patriarcale Capella Papale” ilan ediyor, aynı zamanda Küçük Tarikatın Başı ve Annesi olarak teyit ediyoruz.

BENEDİKTUS (XIV. PAPA) (1675-1758)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.