LEONARDUS (PORTO MAURİTİUS’LU) († 1751)

Leonardus’un (Porto Mauritius’lu “Haç Yolu” Konusundaki Bir Teşvik Konuşmasından
26 Kasım, Aziz Leonardus (Porto Mauritius’lu) Bayramı

Mesih’in azabını derin düşünmekle kalbin içtenlikli nedametine ulaşılır.

“Tüm ülke talan edildi ve hiç kimse umursamıyor.” Bizim için tüm kötülüklerin nedeni hiç kimsenin sürekli bir derin düşünce konusu teşkil edecek olan gerçekleri düşünmemesinden kaynaklanır. Bundan tam bir ahlaksal karışıklık çıkıyorsa şaşmamalıyız. Her şeyden önce eskatolojik gerçekler unutuluyor, ondan sonra ne Tanrı’nın nimetlerine ne de İsa Mesih’in bizim için yaşadığı acı dolu Istırabı düşünülmüyor. Kendi durumumuzun görevleri ve mecburiyetleri hiç aldırmaksızın yerine getiriliyor ve her yerde var olan tinsel tehlikelerden, gerekli itina ile, uzak durulmuyor. Dünya böylesine acınacak bir ahlaksal durumda iken Yeremya’nın sözleri güncellik kazanıyor: “Tüm ülke talan edildi ve hiç kimse umursamıyor”. Bu tür hastalıklara bir ilaç var mı? Alçakgönüllülükle ve diz çökerek bana izin verilsin ki tüm rahiplere, cemaat başlarına ve Tanrı’nın tüm görevlilerine beklenilen ilacın, çoğunlukla, herkesin eli altında ve Haç Yolunun inançlı uygulamasıdır.

Şayet Rahipler Sınıfının gayreti ve ilgisi ile bu iman uygulaması tüm cemaat ve kiliselerde yapılırsa kötülüğün yayılmasına karşı sağlam bir koruma olacak ve Rab Mesih’in acıları ve sevgisi üzerinde sürekli düşünenlere çok büyük nimetlerle donatacaktır. Mesih’in Istırabı üzerinde sık sık yapılan derin düşünce akla iyi gelen ışıklar, iradeye yapıcı bir heyecan ve kalbe içtenlikli bir nedamet verir. Hıristiyanlardaki örf ve adetlerin iyileşmesinin “Via Crucis” (Haç Yolu) nun inançlı uygulanması ile şartlandırıldığını her gün gördüm ve nerede ise elimle dokundum.

Nitekim bu inançlı uygulama günahlar için bir panzehir, tutkular için bir fren, erdemli ve aziz bir yaşantıya etkin bir yüreklendirmedir. Şayet, levhalarda resmedildiği gibi, Mesih’in çok acı ıstırabını gözlerimizin önünde canlı tutarsak, böyle bir güçlü ışığın yayılması sayesinde, yaşamımızın sefaletlerinden ve güçsüzlüklerinden nefret etmeden yapamayacağız; aksine Mesih’in sevgisine çokça sevgi ile karşılık vermeye sürükleneceğiz ve yaşamın kaçınılmaz zorluklarını neşe ile kabul edeceğiz.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt