Mesih İsa herşeyi sağlamakta ve beslemektedir.

Eğer Allah’ın merhametini düşünürsek, gücümüzün yettiği kadar, iyilik yapmaktan hiç bir zaman geri kalmayız. Çünkü, Allah’a olan sevgimiz dolayısıyla, O’nun bize verdiklerini yoksullara devrettiğimizde, O bize, ebedi mutluluk içinde, bunun yüz mislini vaadetmektedir. Ne avantajlı menfaat! Ne mutlu kar! Bizim işlerimizle uğraşacak ve kendisine doğru dönmemiz, günahlarımıza ağlamamız ve önce kendimize karşı ve daha sonra yakınlarımıza karşı merhametli olmamız için bize yalvaracak bu mükemmel tüccara kim varını yoğunu vermez? Çünkü su nasıl ateşi söndürürse merhamette günahları öyle siler.

Buraya o kadar çok yoksul kimse geliyor ki, ben bile çok kere onlara nasıl yardımcı olunabileceğini kendime soruyorum; fakat Mesih İsa herşeyi sağlamakta ve herkesi beslemektedir. Granada, özellikle kışın, çok soğuk olan büyük bir kent olduğu için, bir çok yoksul kimse Allah’ın evine gelmektedir. Bugünkü durumda, bu ev yüz on kişiden fazlasını barındırmaktadır: aralarında hastalar, sağlıklı kimseler, hizmetkarlar, hacılar var. Gerçekten, burası umuma açık bir ev olduğundan, her türlü ve her durumdaki hastaları kabul etmektedir: güçsüzleri, sakatları, cüzzamlıları, dilsizleri, delileri, felçlileri, kelleri, çok yaşlıları, bir çok çocuğu ve özellikle sayısız hacı ve yolcuları. Bu kimseler buraya geliyor, burada onlara ateş, su ve tuz ile içinde yiyeceklerini pişirebilmeleri için kapkacak veriliyor. Bütün bunlar için kimseden her hangi bir ödeme yapması istenmiyor, fakat Mesih karşılıyor.

Bu nedenle, şu sırada borç içindeyim ve Mesih İsa için hapisim. Borç altında ezildiğim için, elimi kolumu bağlayan hesaplar nedeniyle evden çıkmaya cesaret edemiyorum. Fakat, kardeşlerim ve yakınım olan o kadar yoksul kimsenin takatlerinin ötesinde acı çektiklerini, canlarının ve bedenlerinin o kadar çok eziyet içinde olduğunu görüp te bunları dindiremediğimde çok üzülüyorum. Fakat ben Mesih’e güveniyorum, çünkü O, benim kalbimi bilir. Bu nedenle şöyle diyorum: Ne yazık, yalnızca Mesih’e değil de, insana güvenen insana. Çünkü insanlardan, istesen de istemesen de, ayırılacaksın. Oysa Mesih sadıktır, her zaman buradadır, çünkü Mesih herşeyi öngörür. Her an ona şükredelim. Amin.

YUHANNA DE DEO (1495-1550)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt