Mesih’in gizi ve Kilise’nin yaşamı.

İsa’nın hallerini ve gizlerini kendimizde sürdürmeli ve gerçekleştirmeliyiz ve bunları bizde ve bütün Kilise’sinde tamamlaması ve gerçekleştirmesi için O’na sık sık dua etmeliyiz. Çünkü İsa’nın gizleri henüz tam mükemmel ve gerçekleşmiş halde değildirler. Her ne kadar İsa’nın şahsında mükemmel ve gerçekleşmiş halde iseler de, bunlar O’nun uzuvları olan bizlerde ve de O’nun mistik bedeni olan Kilise’de henüz gerçekleşmiş ve mükemmel halde değildirler. Çünkü Allah’ın Oğlu’nun maksadı bir katılıma yer vermek ve bize iletmek istediği lütuflarla ve gizleriyle bizde yapmak istediği etkilerle, bizlerde ve Kilise’sinde kendi gizlerinin sanki bir uzantısını ve devamını yapmaktır. Bu yolla onları bizlerde gerçekleştirmek istemektedir.

Bu nedenledir ki aziz Pavlus, Mesih İsa’nın Kilise’sinde kendini gerçekleştirdiğini ve hepimizin O’nun mükemmeliyetine ve O’nun tamamiyeti dönemine, yani onun mistik bedeninde sahip olduğu mistik dönemine katkıda bulunduğumuzu söylemektedir; bu dönem ancak hüküm günü gerçekleşmiş olacaktır. Ve başka yerde, kendi bedeninde Mesih İsa’nın Passion’unu gerçekleştirdiğini söylemektedir.
Bu şekilde, Allah’ın Oğlu’nun tasarısı, bütün durumlarını ve gizlerini bizlerde tamamlamak ve gerçekleştirmektir. O’nun maksadı, kutsal Vaftiz ve ilahi Efkaristiya gizemleri ile bizde oluşmak ve bizim ruhlarımızda doğmak ve Allah’ta O’nunla saklı tinsel ve deruni bir hayatı bize yaşatmak suretiyle vücut bulmasının, doğumunun, gizli yaşamının gizini bizlerde tamamlamaktır.

O’nun maksadı, acı çektiğimizde, kendisi ile birlikte ve kendisinde öldüğümüzde ve dirildiğimizde, acılarının, ölümünün ve dirilişinin gizini bizde mükemmel hale getirmektir. O’nun maksadı, göğe çıktığımızda, bizlere kendisi ile birlikte ve kendisinde şanlı ve ölümsüz bir hayat yaşatarak, O’nun göklerde sahip olduğu şanlı ve ölümsüz yaşam durumunu bizlerde gerçekleştirmektir. Bu böylece, O’nun maksadı, bizlere vermek istediği bir iletişim ve katılımla ve diğer bütün durumlarının ve gizlerinin bizde sağlamak istediği devamı ve yayışı ile, bütün bu diğer durumlarını ve gizlerini bizde ve Kilise’sinde tamamlamak ve gerçekleştirmektir. Böylece İsa’nın gizleri, kendi gizlerinin bizde ve Kilise’sinde tamamlanması için belirlediği zamana kadar, yani dünyanın sonuna kadar gerçekleşmeyeceklerdir.

YUHANNA EUDES (1601-1680)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt