Tanrı’nın lütfu.

Kilise’de Havarilere, Peygamberlere ve Doktorlara yer veren Allah’tır diyen aziz Pavlus’un söyledikleri üzerinde düşünürseniz ikna olursunuz ki sizleri görevlerinize atayan da odur; aynı azizin bu konuda size verdiği işaretlerden biri, çeşitli görevlerin bulunduğu, fakat farklı operasyonların mevcut olduğu, ve Kutsal Ruh’un bu armağanlardan her birinde sırf müşterek yarar için, yani Kilise’nin yararı için kendini gösterdiğidir.

Kuşku duymamalısınız ki Allah’ın sizlere, çocukları eğitmek, onlara İncil’i haber vermek ve onları din düşüncesi içinde yetiştirmek görevini ihsan etmesi, bu kutsal görev için sizleri çağırmış olan onun büyük bir bağışıdır. O halde, size emanet edilmiş olan çocuklara karşı bütün davranışlarınızda, yetkinizi içten ve gerçek bir iyi yüreklilikle ve gayretle kullanarak, kendinizi Allah’ın memurları gibi gördüğünüzü belli edin.

Sizin durumunuzda sizi büyük bir gayret sahibi olmaya itmesi gereken diğer bir şey de, sizlerin sadece Allah’ın memurları olmayıp, aynı zamanda Mesih İsa’nın ve Kilise’nin de memuru olmanızdır. Mesih İsa’nın onlara dikte ettirdiği mektubu, mürekkeple değil, yaşayan Allah’ın Ruh’u ile, taş levhalar üzerine değil, çocukların yüreklerinin oluşturduğu etten levhalar üzerine yazan İncil’i duyurmakta olan kimseleri herkesin Mesih İsa’nın memurları olarak saymasını isteyen Aziz Pavlus’un söylediği de budur. Dolayısıyla, bu sıfatla, onları eğitirken, tek amacınız Allah sevgisi ve onun yüceliği olmalıdır; çünkü Allah sevgisi sizi sıkıştırmalıdır; zira Mesih İsa, yaşayanlar artık kendileri için değil, onlar uğruna ölmüş olan için yaşasınlar diye, herkes için ölmüştür; gayretinizin, öğrencilerinize telkin etmeye sizi sevketmesi gereken budur ve bunu sanki sizin vasıtanızla Allah’ın kendisi onları teşvik ediyormuş gibi yapmalısınız, çünkü sizler Mesih İsa’nın elçilerisiniz.

Kilise’ye, ona karşı nasıl bir sevginiz olduğunu göstermeniz ve ona gayretinizin kanıtlarını vermeniz de gerekir, çünkü sizler (Mesih İsa’nın bedeni olarak) Kilise için çalışmaktasınız. Öyle yapınız ki, gayretinizle, Mesih İsa’nın Kilise’sini sevmiş olduğu gibi sizin de Allah’ın size emanet ettiği kimseleri sevdiğinizi hissedilir şekilde gösteren işaretler bırakmış olasınız; onları gerçek olarak bu binanın yapısı içine sokunuz ve onlar, eğitimin yardımını onlara sağlamak suretiyle onlara yaptığı lütfun büyük zenginliklerini gelecek yüzyıllara tanıtabilmek için, bir gün Allah’ın huzuruna şanla dolu, lekesiz, çizgisiz ve temiz olarak çıkabilecek durumda olsunlar; ve bir gün Allah’ın ülkesinin ve Rabbimiz Mesih İsa’nın mirasçıları olmaları için, onları eğitmek ve yetiştirmek size aittir.

YUHANNA BAPTİSTA (DE LA SALLE) (1651-1719)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt