Tanrı’nın sözü tüm nimetlerin bir hazinesi gibidir.

Bizler gibi, Tanrı’nın imgesine ve benzerliğine uygun şekilde yaratılmış olan göklerdeki melekler ile paylaştığımız tinsel yaşamı desteklemek için Kutsal Ruh’un lütfunun ve Tanrı sevgisinin ekmeği muhakkak ki gereklidir.Fakat inançsız lütuf ve sevgi hiç bir şeye yaramazlar. Çünkü iman olmadan Tanrı’nın hoşuna gitmek olanaksızdır. Tanrı’nın sözü vaaz edilmeden inanç gelişemez: “İman, haberi işitmekle, işitmek de Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olur” (Rom. 10, 17). Bundan dolayıdır ki, Tanrı sözünün vaaz edilmesi, ekinin bedensel yaşamın desteğine gerekli olduğu kadar gereklidir.

Bunun içindir ki Mesih: “Ekincinin biri tohum ekmeye çıkmış” (Luk. 8, 5) diyor. Ekinci adaletin habercisi olarak çıktı ve okuduğumuz gibi bir zamanlar Tanrı da adaletin haberciliğini yapmıştır, göklerden, çölde olan tüm halka, kendi sesi ile adaleti bildirdiğinde. Başka defalar, yakaranların yerinde, tanrısal yasaya uymayan halkı suçlayan Rabbin bir meleği oldu (Hak. 2, 45). Bu yüzdendir ki, İsrail’in tüm oğulları meleğin sözlerini duyduktan sonra, yürekten pişman olup feryat ederek gözyaşlarını döktüler. Yasa’nın Tekrar’ında belirtildiği gibi Musa da, Moav bozkırlarında, Rabbin yasasını tüm halka vaaz etti.

Sonunda, Tanrı’nın sözünü vaaz etmeye, Tanrı ve insan Mesih geldi ve bu niyetle daha önce Peygamberleri gönderdiği gibi, Havarileri gönderdi.Bunun içindir ki vaaz havariliğe bağlı, meleklere bağlı, Hıristiyan ve tanrısal bir görevdir. Tanrı’nın sözü her tür nimetle öylesine zengindir ki, tüm nimetlerin bir hazinesi gibidir. İnanç, umut ve sevgi ondan fışkırıyor. Tüm erdemler, Kutsal Ruh’un tüm bağışları, İncil’deki tüm ermişlik, tüm iyi uğraşlar, yaşamın değerleri, cennetin tüm yüceliği ondan kaynaklanır: “İçinize ekilmiş ve canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçakgönüllülükle kabul edin” (Yak. 1, 21).Gerçekten, insanın Tanrı’yı tanıyabilmesi ve sevebilmesi için, Rabbin sözü akıl için ışık ve irade için ateştir. Lütuf aracılığı ile Tanrı’nın Ruh’u ile yaşayan içteki insan için ekmek ve sudur; fakat baldan tatlı bir ekmek ve şaraptan da, sütten de iyi bir su. Ruh için değerlerle dolu tinsel bir hazinedir ve bunun içindir ki altın ve bir hayli değerli taş diye adlandırılır. Günahlarda sertçe ısrar eden bir yürek için tokmaktır. Her günahı yok etmek için bedene, dünyaya ve şeytana karşı bir kılıçtır.

LAURENTİUS (BRİNDİSİ’Lİ) (1559-1619)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt