Tanrı’ya bağlı olanlar ve her umudunu, güvenini O’ndan bekleyenler çok azdır.

Mesih’te sevgili kardeşlerim ve Yoksulların Hizmetkarları Tarikatı’nın oğulları.Zavallı pederiniz sizi selamlıyor ve Mesih’in sevgisinde, hıristiyan yasasının sadık uygulamasında sebat etmeniz için sizi yüreklendiriyor. Aranızda bulunduğumda, sözlerim ve uğraşılarımla sizlere örneğini verdim ki, aracılığımla, Rab sizde yüceltilmiş olsun.

Amacımız, her iyiliğin kaynağı olan Tanrı’dır ve duamızda söylediğimiz gibi yalnızca O’na güvenmeliyiz, başkalarına değil. Affedici Rabbimiz, inancınızı çoğaltmak (ki, İncil yazarının dediği gibi, o inanç olmazsa Mesih bunca mucizeler yapamazdı) ve duanızı yerine getirmek istediğinden, fakir olan, kötü muamele gören, güçsüz olan, herkes tarafından hor görülen, mevcudiyetimden bile uzak fakat kalbime çok yakın olan sizlerden faydalanmak istedi.Size neden bu şekilde davrandığını yalnızca kendisi bilir; yine de üç neden bulabiliriz. Yüce Rabbimiz ilk önce sizi sevgili oğulları arasında kabul etmek istediğini bildiriyor, yeter ki yolunu izleyesiniz; nitekim dostlarına bu şekilde davrandı ve onları azizleştirdi.

İkinci neden budur: başkalarına değil de daima kendisine güvenmenizi candan istiyor, çünkü, dediğim gibi, Tanrı tüm iman ve umutlarını O’na bağlamayanlar için uğraş vermez, sevgisinin dolgunluğunu her zaman yüce inanç ve umutla donatılmış olanlara aktarmış ve onlarda yüce şeyler gerçekleştirmiştir. Bunun içindir ki iman ve umutla zenginleşirseniz, alçakgönüllü olanları yücelten O, sizde yüce şeyler gerçekleştirecektir. O halde beni ya da hoşlandığınız başka birini aranızdan alarak bu ikisi arasında bir seçim yapmanız için sizi zorlayacaktır: ya inançtan uzaklaşıp dünyaya dönersiniz ya da inancınıza bağlı kalıp onayını kazanırsınız.

İşte üçüncü neden: Tanrı, elekteki altın gibi, sizi denemek istiyor. Nitekim altının tortuları ateşle yok olur, fakat gerçek altın kalır, değeri de artar. Aynı şekilde Tanrı, umut eden ve güçlüklere karşın sağlam kalan hizmetkara iyi davranır. Tanrı onu yükseltir ve sevgisi yüzünden terkettiği her şeyden, bu dünyada yüz katını ve gelecekte ebedi yaşamı verecektir.Tüm azizlerle bu şekilde davranmıştır. Mısır’da çektiklerinden sonra İsrail halkı ile aynı şeyi yaptı: bir çok mucizelerle o yerden çıkartmak ve çölde göksel ekmekle beslemekle yetinmeyip ona vaadedilen toprakları verdi. Dolayısı ile şayet, tahriklere karşı, inancınızda sağlam kalırsanız Rab vakti geldiğinde size bu dünyada barışı ve huzuru öte dünyada ise ebedi hayatı bağışlayacaktır.

HİYERONİMUS EMİLİANİ (1486-1537)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt