YUSUF (LEONESSA’LI) († 1612)

Her hıristiyan İncil öğretisinin yaşayan bir kitabı gibidir.

İncil Bakire Meryem’in aracılığı ile Rab’bin Gelişinin müjdesidir, salt kağıttan sayfalar üzerinde değil de kalbimizin derinliklerine yazılmalı. Nitekim, Musa’nın yasası ile lütuf yasası arasında bu fark vardır: biri taş levhalara kazıldı, diğeri ise lütuf yasası denildi çünkü Kutsal Ruh lütfunun süzülmesi ile insanların gönüllerine kaydedilir.

“Anlaşmamı sizinle yapacağım, babalarınızla yaptığım anlaşma gibi değil” diyen Yeremya’nın aracılığı ile Tanrı öyle söz vermişti. Ve bu anlaşma ile ilgili olarak ekliyor: “Yasayı kalplerine bastıracağım”. Bundan dolayı her Hıristiyan İncil öğretisinin okunabileceği yaşayan bir kitap olmalı. Korintoslular’a öyle diyordu Aziz Pavlus: “Sizsiniz mektubumuz, mürekkeple değil fakat görevimizin aracılığı ile yaşayan Tanrının ruhu ile yazılmış, taş levhalara değil de kalbimizin et levhalarında”.

Sayfa kalbimizdir, yazan ise, görevimin aracılığı ile Kutsal Ruh’tur çünkü “Dilim hızlı yazan yazıcının kalemi gibidir.” Tanrının isteği ile Kutsal Ruh tarafından hareketlenen, lekesiz Kuzunun Kanına batırılan vaizin dili bugün kalplerinizde hızla yazsın! Fakat yazılı olan bir sayfa üzerine nasıl yazılır? Bir önceki yazı silinmezse yeniden yazılamaz ki! Kalbinizde pintilik, kendini beğenmişlik, cinsel arzu ve diğer günahlar yazılıdır. Önceki günahlar silinmezse oraya alçakgönüllülük, dürüstlük ve diğer erdemler nasıl yazılabilir? İnsanlar üzerlerinde basılı olarak bu tür bir yazı taşımış olsalardı kutsal bir kitap olurlardı ve örnek davranışları ile diğerlerine bir öğreti. Bunun içindir ki Pavlus, yukarıdaki cümlede “Siz herkesin okuyabileceği ve tanıyabileceği bir mektupsunuz” diye ekliyor.

Başrahipler ve vaizler herkesi gerçeğin yoluna incelikle çekebilmek için hareket edebilmelidirler, çünkü herkes aynı araçlarla ikna edemez. Bu yüzden Mesih’in çok gayretli vekili ve ruh fatihi olan Pavlus şöyle diyordu: “Yahudilerle Yahudi oldum ve yasaya uymayanlarla Musa’nın yasasına bağlı olmayan biri gibi”. Kısacası, herkese uyuyordu ve “Herkes için herkes oldum, herkesi Mesih’e kazandırmak için” diye bitiriyordu.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt