En yakında bulunan yakın.

Evlilik antlaşmalarıyla artık iki değil, tek bir kimse olan erkek ve kadın, şahıslarının ve faaliyetlerinin yakın birliği ile karşılıklı yardım ve hizmet sağlamaktadırlar; bu şekilde birliklerinin bilincine varmaktalar ve onu her gün biraz daha tamam olarak gerçekleştirmektedirler. İki şahsın karşılıklı bağışı olan bu sıkı birlik ve de çocukların iyiliği, eşlerin tam bir sadakatini şart koşmakta ve onların birliklerinin çözülmezliğini gerektirmektedir.

Rab Mesih, bir çok cephesi olan merhametin ilahi kaynağından çıkmış ve kendisinin Kilise ile olan birliğine benzer olarak oluşmuş bu sevgiyi kutsamalara boğmuştur. Gerçekten, Allah eskiden halkının önüne bir sevgi ve sadakat ahdi ile çıkmıştır. Aynı şekilde şimdi, insanların Kurtarıcısı, Kilise’nin Güveyi, eşlerin önüne evlilik gizemi ile geliyor. Onlarla birlikte kalıyor: nasıl ki O kendisi Kiliseyi sevmişse ve onun uğruna kendisini teslim etmişse, aynı şekilde eşler de, karşılıklı hibeleri ile sürekli bir sadakat içinde birbirlerini sevmelidirler. Gerçek karı koca sevgisi, ilahi sevgi mertebesine yükselmiştir; Mesih’in kurtarıcı gücü ve Kilise’nin selamet getiren faaliyeti, eşleri etkili bir şekilde Allah’a kadar götürmek için, yüce babalık ve analık misyonlarında onlara yardım etmek ve onları güçlendirmek için, bu sevgiye yön vermekte ve onu zenginleştirmektedir.

Bunun içindir ki Hıristiyan eşler, durumlarının görevlerine ve saygınlığına uygun özel bir gizemle güçlendirilmişlerdir ve kutsanmış gibidirler. Onun etkisiyle, karı kocalık misyonlarını ve ailevi misyonlarını yerine getirerek, onların bütün iman, ümit ve merhamet yaşamlarını dolduran Mesih’in Ruh’u içlerine nüfuz etmiş olarak, bu kimseler giderek kendi mükemmeliyetlerine ve karşılıklı kutluluklarına yaklaşmaktadırlar; bu yolla, onlar Allah’ı gittikçe daha çok yüceltmeyi başarmaktadırlar. Ana babanın onlara örnek olması ve aile, dualarıyla yol göstermesi dolayısıyla çocuklar ve hatta aile çevresi içinde yaşayan bütün kimseler muhabbet, selamet ve kutsallık yolunu daha kolaylıkla bulacaklardır. Eşlere gelince bunlar, baba ve ana olmak sıfatlarıyla saygınlık bulmuş olarak, en önde kendilerine düşen eğitim, özellikle dini eğitim görevlerini, daha büyük bir itina ile yerine getireceklerdir. Çocuklar, ailenin yaşayan üyeleri olarak, kendilerine düşen tarzda ana babanın kutlulaşmasına katkıda bulunmaktadırlar. Onların iyiliklerine minnettarlıklarıyla, ana baba sevgisiyle ve güvenleriyle karşılık vereceklerdir; onlara güç durumlarında ve yaşlılıklarında içine düştükleri yalnızlıkta, çocuklara düşen şekilde destek olacak.

İKİNCİ VATİKAN KONSİLİ (1962 – 1965)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.