Gidin, tüm insanları eğitin.

Hayatını özgürce dünya uğruna kurban etmeden önce Rab İsa Mesih, havarilik kurumunu kurdu ve Kutsal Ruh’u göndereceğine dair söz verdi öyle ki ikisi de her zaman ve her yerde kurtuluş eylemini gerçekleştirmek için bir arada işbirliğinde bulunsunlar. Kutsal Ruh birleşimde ve görevde tüm Kiliseyi her zamanda bir arada tutar, ona çeşitli mertebeli ve karizmatik armağanlar verir, ruh olarak kilise kuruluşlarını canlandırır ve inanç sahiplerinin gönlünde Mesih’i de hareketlendiren aynı misyoner ruhu katar. Görünür bir şekilde havarilik eylemini öngörür, refakat eder ve hiç durmadan çeşitli şekillerde yönetir.

Başından beri Rab İsa “istediği kişileri yanına çağırdı, ve onların oniki olmalarını istedi ve vaaz etmeğe gönderdi” (Mar. 3, 13). Böylece havariler, aynı zamanda, hem yeni İsrail’in tohumu hem de kutsal hiyerarşinin başlangıcı oldular. Daha sonra ölümü ve yeniden dirilişi ile kurtuluşumuzun ve tüm şeylerin onarımının gizleri kendinde tamamlanınca, gökyüzünde ve dünyada tüm yetkilere sahip olan Rab, göğe ulaşmadan önce, kurtuluş gizi olarak Kilisesini kurdu. Havarileri dünyanın her yerine gönderdi. Babası tarafından kendi de her yere gönderildiği gibi. Ve onlara şöyle emretti: “Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin” (Mt. 28, 19).

Kilisenin Mesih’in inancını ve kurtuluşunu yaymak görevi bundan kaynaklanıyor. Ve bu Episkoposlar sınıfının havarilerinden miras edindiği açık bir bildiriden kaynaklanıyor. Bunlara rahipler ve Kilisenin Yüce Çobanı olan Petrus’un halefi katılıyorlar. Fakat Kilise misyon görevini Mesih’in uzuvlarına verdiği yaşam gücü ile de yürütür. Kilise, Mesih’in emrine itaat ederek ve Kutsal Ruh’un lütfu ve sevgisi ile hareket ederek şimdi, yaşam örneği, vaiz, gizemler ve lütfun tüm diğer araçları ile onları Mesih’in inancına, özgürlüğüne ve barışına götürmek için tüm insanlarda ve halklarda hazır olur. Böylece Mesih gizinin tam katılışına hızlı ve emin bir yol açıyor.

İKİNCİ VATİKAN KONSİLİ (1962 – 1965)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt