Meryem’in ana sevgisi

Ezelden beri, Tanrısal Kelam’ın cisimleşmesi ile Tanrı’nın Annesi diye takdir edilmiş olan Bakire Meryem, herşeyi tasarlayan ve yerine getiren Tanrı’nın hükmü gereği, Tanrısal Kurtarıcı’nın soylu Annesi, yeryüzünde fevkalade ayrıcalığıyla Efendisi’nin alçakgönüllü hizmetkarı ve cömert ortağı olmuştur. Mesih İsa’ya hamile kalması, O’nu dünyaya getirmesi, beslemesi, tapınakta Tanrı’ya takdim etmesi ve haç üzerinde ölen Oğlu için ızdırap çekmesiyle ruhların içinde doğaüstü yaşamı yeniden kurmak için itaat, iman, umut ve yakıcı sevgiyle Kurtarıcı’nın eserine olağanüstü bir şekilde katkıda bulunmuştur. Bu nedenle, lütuf katında bizim için de anne olmuştur.

Kurtarış’ın gerçekleşmesi ile sağlanmış bulunan lütuf olanakları içinde, Bakire Meryem’in anneliği, Melek tarafından yapılan Müjdeleme anındaki imanlı kabullenişten başlayarak haçın altında, en ufak bir sarsıntıya dahi uğramaksızın devam ettirilmiştir ve bütün seçkin kişiler ebedi şan ve şerefe kavuşuncaya kadar da aralıksız bu işlevini yerine getirmeyi bırakmamakta, tersine çok yönlü aracılıklarıyla ebedi kurtuluşun lütfunu bizim için elde etmeyi sürdürmektedir. Anne sevgisiyle tehlikeler ve sıkıntılar içinde halen yolda bulunan Oğlu’nun kardeşlerine, Mutluluk Ülkesine (Cennet’e) ulaştırıncaya kadar devamlı yardım sağlamaktadır. Bu nedenle Kutsal Bakire Meryem’e Kilise içinde, Savunucu, Yardımcı, İmdada koşan Aracı adlandırmalarıyla çağrılarak yalvarılmaktadır. Ama bütün bu işlevlerin Tek Aracı olan Mesih İsa’nın etkisini ve liyakatini hiçbir şekilde eksiltmeyeceği ya da herhangi bir ekleme yapamayacağı anlaşılmalıdır.

Dolayısıyla hiçbir yaratık Cisimleşmiş Kelam ve Kurtarıcı ile asla karşılaştırılamamakla birlikte, Mesih İsa’nın ruhbanlığının çeşitli şekillerde hem kutsal din görevlilerine hem de imanlı halka ayrı ayrı paylaştırılması ve Tanrı’nın Tek iyiliğinin gerçekten çeşitli şekillerde yaratıklar içinde yayılması gibi, aynı şekilde Kurtarıcı’nın Tek Aracılığı da engelleyici değildir, tersine yaratıklar içinde tek bir kaynaktan doğan çok yönlü bir işbirliğinin nedeni olmaktadır. Böylece Kilise, Mesih İsa’nın Aracılığı’yla bağlantılı olan Meryem Ana’nın bu işlevini açıkca kabul etmekten çekinmemekte sürekli olarak kullanmakta ve bu annelik yardımından güç alan inananlar, Kurtarıcı ve Aracı İsa’ya daha içten bağlansınlar diye, sözü geçen işlevin sevgiyi yerine getirilmesi için teşvikte bulunmaktadır.

İKİNCİ VATİKAN KONSİLİ (1962 – 1965)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt