Rab episkoposları, herkese İncil yolunu göstermek için göndermiştir.

Öğretim görevlerinin icrası sırasında, episkoposlar, insanlara Mesih’in İncil’ini duyurmalıdırlar: en önemli işlevleri arasında, hakim durumda olan budur; Ruh’un gücüyle onları imana davet etmeli ya da onları canlı bir imanla güçlendirmelidirler; onlara Mesih’in tüm gizemini, yani Mesih’in kendisini bilmeksizin bilinemeyecek olan o gerçekleri sunmalıdırlar; Allah’ın yüceltilmesine imkan vermek ve dolayısıyla ebedi mutluluğun elde edilmesi için onlara Allah tarafından açıklanan yolu da göstermelidirler.

Episkoposlar ayrıca yeryüzündeki gerçeklerin ve beşeri kurumların da amaçlarının, Allah’ın tasarısına göre, insanların selametinden ibaret olduğunu ve dolayısıyla Mesih’in bedeninin inşasına büyük ölçüde katkıda bulunabileceklerini göstermelidirler. Demek ki, Kilise’nin doktrinine göre, özgürlüğü ve bedensel yaşamıyla birlikte insana, aileye ve aile birliğine ve istikrarına, çoğalmayı sağlama ve eğitme görevine, yasaları ve meslekleriyle birlikte sivil topluma, çalışmaya ve dinlenme zamanlarına, sanatlara ve tekniklerine, yoksulluğa ve bolluğa ne kadar değer verilmesi gerektiğini öğreteceklerdir. Nihayet, maddi zenginliklere sahip olunması, bunların çoğalması ve adil bir şekilde dağılımı, barış ve savaş, bütün halkların bir kardeşler cemaati oluşturması ile ilgili çok ciddi sorunların nasıl çözüleceğini açıklayacaklardır.

Episkoposlar hıristiyan doktrinini günün gereklerine uygun bir şekilde, yani insanların karşılarına en çok çıkan ve onları en çok bunaltan güçlüklere ve sorunlara cevap vererek sunacaklardır. Müminlere de bu doktrini savunmalarını ve yaymalarını öğreterek aynı zamanda onu koruyacaklardır. İletilmesi sırasında, inançlı olsun veya olmasın, Kilise’nin bütün insanlara duyduğu anne ilgisini vurgulayacaklardır ve özellikle yoksullar ve basit insanlar üzerinde duracaklardır; Rab onları, bu kimselere İncil yolunu göstermek için göndermiştir. Babalık ve çobanlık işlevlerini yerine getirirlerken, episkoposlar halklarının ortasında hizmet eden kimseler gibi yaşayacaklardır; koyunlarını tanıyan ve koyunlarının tanıdıkları iyi çobanlar olacaklardır; herkese karşı sevgi ve fedakarlık dolu gerçek birer baba olacaklardır, öyle ki Allah’ın onlara emanet etmiş olduğu otoriteyi herkes minnettarlıkla kabul etsin. Sürülerinin oluşturduğu tüm aileyi, herkesin, görevlerinin bilincinde olarak, bir tanrı sevgisi komünyonu içinde yaşamasını ve hareket etmesini sağlayacak şekilde, bir araya toplayacak ve eğiteceklerdir.
Buna etkili bir şekilde erişebilmek için, “her hayır işine hazır olan ve seçilmişler için herşeye tahammül eden” (II. Ti. 2, 21, 10), episkoposlar, hayatlarını zamanlarının ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde düzenleyeceklerdir.

İKİNCİ VATİKAN KONSİLİ (1962 – 1965)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt