MELİTON (SARDİ’Lİ) († 190)

Meliton, hiç kuşku yok ki, II. yüzyılın ikinci yarısında (150-200) Küçük Asya (Türkiye) Hıristiyanlığının dikkate değer kimselerinden biri olmuştur. Meliton’un Sardi episkoposu olduğu sanılmaktadır. Efes episkoposu Policrates, Papa Victor’a yazdığı bir mektupta (190’a doğru) şöyle söylemektedir: “Tamamen Kutsal Ruh’la yaşamış olan, nefsine egemen, Meliton Sardi’de yatmaktadır…” Meliton’un yazılı eserleri hemen hemen tamamiyle kayıptır. Fakat bunun hacimli olmuş olduğu bilinmektedir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt