Bir ilk söz söyleyerek ve ışıktan ışık türeterek kendi Düşüncesini yaradılışa Rab olarak sundu.

Kardeşlerim, Kutsal Kitap’tan başka bir yerden tanımadığımız Tanrı tektir.
O halde bizler tanrısal kitabın bildirdiği her şeyi bilmeli ve bizlere öğrettiklerini öğrenmeliyiz. Peder’e, O’nun inanmamızı istediği şekilde inanmalıyız; Oğlu, O’nun yüceltmemizi istediği şekilde yüceltmeliyiz ve Kutsal Ruh’u, O’nun kabullenmemizi istediği şekilde kabullenmeliyiz.
Tanrısal gerçekleri anlamaya çalışalım, kendi aklımıza göre ya da Tanrı nimetlerini zorlamakla değil de, Kutsal Kitap’ta kendi açıklamak istediği şekil ile.

Tanrı, tam bir yalnızlıkla varoluyordu. Ebediyetini herhangi bir şekilde paylaşan hiç bir şey yoktu. O zaman dünyayı yaratma kararını aldı. Düşündüğü, dilediği ve sözü ile açıkladığı gibi yarattı. Bu yüzden dünya, arzuladığı şekilde varolmaya başladı. Onu tasarladığı gibi gerçekleştirdi. O halde Tanrı tekliği içinde varoluyordu ve onunla birlikte sonsuz olan hiç bir şey yoktu. Tanrı’dan başka varolan yoktu. Yalnızdı, fakat her açıdan tamdı. Akıl, bilgi, güç ve öneri O’ndaydı. Her şey O’ndaydı ve O, herşeydi. İstediğinde ve istediği ölçüde, önceden saptanan zamanda aracılığı ile her şeyi yarattığı Sözü’nü bize açıkladı.
Mademki, Tanrı Söz’ünü içinde içeriyordu ve bu Söz, yaratılan dünya için erişilmezdi, O, O’nu erişilebilir kıldı. Bir ilk söz söyleyerek ve ışıktan ışık türeterek kendi Düşüncesini Rab olarak yaradılışa sundu ve yalnızca kendi bildiğini, kendisinde gördüğünü ve yaratılan dünya için kesinlikle daha önce görünemez olanı görünebilir kıldı. Bunları açıkladı ki, dünya görebilsin ve böylelikle kurtulabilsin.
Dünyaya gelince Tanrı’nın Oğlu olarak ortaya çıkan Bilgeliktir bu. Her şey onun aracılığı ile yaratıldı, fakat Peder’den gelen tek O’dur.
Sonradan O bir yasayı ve Peygamberleri verdi ve onları Kutsal Ruh’ta konuşturdu ki, Peder’in gücü ile esinlenerek, Peder’in isteğini ve amacını ilan edebilsinler.

Peygamberlerin daha önce söylediklerini, özet olarak yeniden tekrarlayan ve O’nun her şeyin içinde yaratıldığı, Söz’ün olduğunu belirten Yuhanna’nın dediği gibi Tanrı’nın Sözü bu şekilde açıklandı. Yuhanna şöyle diyor: “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Her şey O’nun aracılığıyla yaratıldı, hiç bir şey onsuz var olmadı” (Yu. 1, 1-3).
Daha sonra şöyle der: “O, dünyadaydı, dünya O’nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O’nu tanımadı. Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O’nu kabul etmedi” (Yu. 1, 10-11).

HİPPOLİTUS († 235)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt