İnsanlar yaşayabilmek için Tanrı’yı görecekler.

Tanrı’nın yüceliği yaşam verir: bunun içindir ki Tanrı’yı görenler yaşamı alırlar. Bu yüzden anlaşılmayan, idrak edilmeyen ve görünmeyen Olan, O’nu anlayanlara ve görenlere yaşamı vermek için, insanlara görünür, idrak edilebilir ve anlaşılabilir olur. Yaşam alınmamışsa yaşamak olanaksızdır; fakat yaşam, tanrısal yaratığın katkısı olmaksızın, alınamaz. Bu katkı Tanrı’yı görmekte ve iyiliğinden yararlanmaktadır.
Demek ki insanlar yaşayabilmek için Tanrı’yı görecekler ve Tanrı’yı görmenin sayesinde ölümsüz ve tanrısal olacaklar. Daha önce söylediğim gibi bu durum Peygamberler tarafından örnek olarak açıklanmıştı; yani Tanrı, Ruh’unu taşıyan ve daima gelişini bekleyen insanlar tarafından görülecekti. Yasa’nın Tekrar’ında Musa bunu beyan ediyor: Tanrı’nın insanla konuşabildiğini ve insanın yaşamı edinebileceğini bugün gördük (bak. Yas. 5, 24).
Yüceliğinde ve gücünde herkeste her şeyi yapan, yarattığı tüm varlıklar için görünmez ve açıklanamazdır, ama bilinmeyen değildir. Çünkü tüm yarattığı varlıklar, Söz’ünün aracılığı ile Peder’in tek olduğunu, her şeyi içerdiğini ve her şeye varolmayı verdiğini öğreniyorlar. İncil’de yazıldığı gibi: “Tanrı’yı hiç kimse görmemiştir.” O’nu, Peder’in bağrında bulunan ve kendisi Tanrı olan biricik Oğlu tanıttı” (Yu. 1, 18).
Demek ki ezelden beri Oğul Peder’in açıklayıcısıdır. Çünkü ezelden beri Peder ile birliktedir ve en uygun zamanında insanlara kehaneti görmeleri, karizmaların çeşitlerini ve görevlerini ve Peder’in yüceliğini, hepten düzenli ve ahenkli bir niyet içinde gösterdi. Nerede düzen varsa, orada ahenk vardır ve nerede ahenk varsa uygun zaman da vardır ve uygun zamanın olduğu yerde yarar da vardır.
Bunun içindir ki Söz, insanların yararı için Peder’in lütfunu dağıtmıştır ve insanların yararı için, insana Tanrı’yı göstererek ve insanı Tanrı’ya sunarak, kurtuluşun tüm tasarısını düzenlemiştir. Ama insanın Tanrı’yı hor görmemesi ve daima bir şeye ulaşabilmesi için, Peder’in görünmezliğini korudu. Aynı zamanda, birçok yazgısal müdahaleler ile Tanrı’yı insanlara görünür kılmıştır. Öyle ki insan, tümden Tanrı’dan yoksul kalarak kendi boşluğuna düşmesin. Çünkü yaşayan insan Tanrı’nın şanıdır ve insanın yaşamı Tanrı’yı görmesidir. Gerçekten de kainatın aracılığı ile Tanrı’nın açıklanması yeryüzünde bulunan tüm yaratıklara yaşam veriyorsa, Söz’ün aracılığı ile yer alan Peder’in açıklaması Tanrı’yı görenler için daha büyük bir yaşam nedenidir.

İRENEUS (100-165)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt