Kilise’nin imanı, insanın her şeyin efendisi, göklerin ve dünyanın yaratıcısı olarak Tanrı’ya inanmasındadır.

Yeryüzünün son hudutlarına kadar tüm dünyada yayılan Kilise, Havarilerden ve şakirtlerinden tek Tanrı’ya, en güçlü Peder’e, gökyüzünü, yeryüzünü, denizleri ve onlarda bulunan her şeyi yapana inancını aldı (bak. Elç. 4, 24). Kilise, kurtuluşumuz için insan olmuş Tanrı’nın Oğlu, tek İsa Mesih’teki inancı kabul etti. Peygamberlerin aracılığı ile tanrısal kurtuluş tasarısına, yani Rabbimiz Mesih’in gelişi, Bakire’den doğuşu, azabı ve ölülerin arasından dirilişi, gökyüzüne bedenen çıkışını ve Peder’in şanı ile birlikte son gelişini açıklayan Kutsal Ruh’a inandı. O zaman gelecektir. “Tüm varlıkları Mesih’te birleştirecektir” (Ef. 1, 10) ve her insanı diriltecektir; öyle ki Rabbimiz, Tanrı ve Kurtarıcı ve görünmeyen Peder’in rızası Kralımız İsa Mesih’in önünde: “Göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil açıkça söylesin” (Flp. 2, 10) ve tartışılmaz yargısını herkes için beyan etsin.

Bu bildiriyi ve bu inancı dediğim şekilde aldıktan sonra, Kilise onları büyük bir dikkatle koruyor, tek bir parça halinde sanki tek bir evde yaşıyormuş, oysa ki her yerde dağılmıştır. Tek bir ruha ve tek bir yüreğe sahipmiş gibi tümüyle katılır. Tek bir ağıza sahipmiş gibi beyan eder, öğretir ve uyum içinde ulaştırır.

Her ne kadar dünyada diller değişik ise de geleneklerin gücü tek ve benzerdir. Bu yüzdendir ki, Almanya’da kurulan Kiliseler İspanya’da veya Keltlerin topraklarında veya Doğuda ya da Mısır’da veya Libya’da veya dünyanın merkezinde bulunan Kiliselerden değişik bir öğretiye inanmıyorlar, ulaştırmıyorlar. Nasıl ki, Tanrı’nın yarattığı güneş tek, evren de tektir, aynı şekilde gerçeğin öğretisi her yerde parlıyor ve bu gerçeğin öğretisine varmak isteyen insanları aydınlatıyor. Böylece Kiliseleri yönetenlerin arasında hiç kimse bundan ayrı bir öğreti bildirmiyor. Çünkü kimse öğretmeninden üstün değildir.

İRENEUS (100-165)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt