Kutsal Ruh’la ortak olan su budur.

İsa Yahya’ya geldi ve onun tarafından vaftiz edildi. Ne şaşırtıcı bir olay! Tanrı’nın kentini neşelendiren sonsuz ırmak birkaç su damlası ile ıslatılır. Tüm insanlar için yaşam akıtan ve daimi olan zaptedilmez kaynak ince, geçici bir su akıntısına dalıyor.
Her yerde varolan ve hiç bir yerden eksik olmayan O, meleklerin anlayamadıkları ve insanların göremedikleri O, kendi isteği ile vaftiz olmaya yanaşıyor. “Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi: “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum” (Mat. 3, 17).
Sevilen, sevgi üretir ve maddî olmayan ışık erişilmez bir ışığı doğurur. Yusuf’un oğlu diye çağrılan ve tanrısal doğada benim tekdoğumlum olan budur.
“Sevgili Oğlum budur”: sayısız yaratıkları besleyen O, açlığı tanıyor; yorgun olanları güçlendiren O, yorgunluktan kırılıyor; ellerinde her şeyi tutan O, başını koyacak bir yerden yoksundur; her acıyı tedavi eden O, acı çekiyor; dünyaya özgürlüğü bağış eden O, tokatlanıyor; Adem’ın böğrünü iyileştiren O, böğründen yaralanıyor.
Fakat, rica ediyorum, bana tüm dikkatinizi verin; yaşam kaynağına dönüp her çarenin kaynağını gözlemek istiyorum.

Ölümsüzlüğün Babası dünyaya Oğlu ve ölümsüz Sözü gönderdi, ve O, insanların arasına geldi, onları suda ve Ruh’ta arıtmak için ve ruhlarında ve bedenlerinde bizi sonsuz yaşamda yeniden türetmek için, yaşam Ruhu’nu bize üfledi ve bozulmaz bir zırhla giydirdi.
Şayet insan ölümsüz olduysa Tanrı gibi olacaktır. Şayet suda ve Kutsal Ruh’ta, vaftizin yeniden türetmesi ile Tanrı oluyorsa, ölülerin dirilmesinden sonra kendisi Mesih’in ortak mirasçısı da oluyor. Bunun içindir ki, bir haberci gibi ilan ediyorum: Tüm kavimler ve halklar, vaftizin ölümsüzlüğüne gelin. Kutsal Ruh’la ortak olan budur, aracılığı ile cennet sulanır, dünya verimli olur, bitkiler büyür ve her canlı yaratık yaşam üretir ve her şey birkaç sözle ifade etmek için, Mesih’in vaftiz edildiği, Kutsal Ruh’un güvercin şeklinde indiği ve yeniden türetilen insanın aracılığı ile yaşam kazandığı sudur.

İnançla bu yeniden türetme arıtmasına inen, şeytandan vazgeçip Mesih’e katılıyor, düşmanı inkar edip, Mesih’in Tanrı olduğunu kabul ediyor, kölelikten soyunup evlatlığa kabulüne geçiyor, vaftizden güneş gibi parlak ve adalet ışınları saçarak dönüyor. En yüce gerçek bundadır, Tanrı’nın oğlu ve Mesih’in ortak mirasçısı durumuna dönüyor.
Çok kutsal, iyilik veren ve canlandıran Ruh’la birlikte şan ve güç, şimdi ve her zaman, tüm yüzyıllar boyunca O’nun olsun. Amin.

HİPPOLİTUS († 235)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt