Oğul Peder’in tüm uğraşılarını başından sonuna kadar sonuca ulaştırır.

Hiç kimse Peder’i, eğer Tanrı’nın Sözü onu tanıtmazsa, tanıyamaz ve Peder’in hoşgörüsü olmaksızın kimse Oğul’u tanıyamaz. Üstelik Oğul, Peder’in hoşgörüsünü sonuca ulaştırır. Çünkü Peder gönderiyor, oysa ki Oğul gönderiliyor ve geliyor. Söz, Peder’i tanıyor her ne kadar bizler için görünmez ve tanınmaz ise de onun tarafından ifade edilir. Ayrıca yalnızca Peder, Sözü’nü bilir.
Tanrısal kişiler arasındaki bu karşılıklı ilişki bize Rab tarafından açıklanmıştır.
Oğul, kendini belirtmekle, bize Peder’in açıklamasını yapar. Çünkü Peder’in açıklanması Oğul’un belirlenmesi ile gelir: her şey Söz’ü aracılığı ile belli olur.

Peder, Oğul’u açıklamıştır. Çünkü aracılığı ile kendini belirtmek ve ona inananları kutsallıkta, günahsızlıkta ve sonsuz huzurda kabul etti. O’na inanmak demek istediğini yapmak demektir.
Söz, kendi doğasının aracılığı ile, yaratıcı Tanrı’yı, dünyanın aracılığı ile dünyayı yaratan Rabbi, yaratıkların aracılığı ile onları şekillendiren yapıcıyı, Oğul durumunun aracılığı ile de Oğul’u türeten Peder’i açıklar. Hiç kuşkusuz herkes bu gerçekleri aynı şekilde tartışıyor, fakat bunlara herkes aynı şekilde inanmıyor. Böylece Söz kendini vaazediyordu; Yasa’nın ve de Peygamberlerin aracılığı ile Peder’i halkın tümü aynı şekilde duydu, fakat herkes aynı şekilde inanmadı.

Her ne kadar herkes aynı şekilde inanmadıysa da, Peder görünen ve dokunabilen Söz’ün aracılığı ile belirtiliyordu; oysa herkes Peder’i Oğul’da gördü. Çünkü Peder, Oğul’un görünmez gerçeğidir. Oğul ise Peder’in görülen gerçeğidir.
Oğul, Peder’in hizmetine geçerek, her şeyi baştan sonuna kadar sonuna ulaştırır ve O’nsuz hiç kimse Tanrı’yı bilemez. Oğul’u bilmek Peder’i bilmektir. Oğul’un bilinmesi bize Peder’in, Oğul’un aracılığı ile belirlenmesinden geliyor. Bunun içindir ki Rab şöyle diyordu: “Oğul’u, Peder’den başka kimse tanımaz. Oğul’dan ve Oğul’un Peder’i tanıtmayı dilediği kişilerden başkası da Peder’i tanımaz” (Mat. 11, 27); “Tanıtmayı dilediği”, çünkü salt gelecek için söylenilmedi, sanki Söz Peder’i, Meryem’den doğduğundan beri tanıtmaya başlamıştı ve bu tüm zamanlar için geçerlidir. Çünkü başlangıçtan başlayarak kendi şekillendirdiği yaratığın yanında olan Oğul, Peder’i herkese tanıtır; ama Peder’in istediğine istediği zaman ve istediği şekilde.
İnancımız budur: herkes için, tek ve üçlü Allah’a inananlara yalnızca tek bir Peder Allah, tek bir Söz, tek bir Ruh ve tek bir kurtuluş vardır.

İRENEUS (100-165)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt