Peder’inin doluluğu içinde göklerin krallığında görülecektir.

Söz’de ve Bilgelik’te her şeyi yaratan ve düzenleyen Rab Tek’tir. Tanrı’nın Sözü budur, zamanların dolgunluğunda sonu başlangıcı ile, yani insanı Tanrı ile birleştirmek için insanlar arasında insan olan Rabbimiz İsa Mesih’tir.
Bunun içindir ki, Söz tarafından karizmaları verilen Peygamberler, Peder’in sonsuz sevgi planına göre Tanrı ile insan arasındaki kusursuz birleşimi oluşturacak olanın vücut bulmasını öngördüler. Tarih’in başlangıcından beri Söz, insanların Tanrı’yı göreceklerini, Tanrı’nın dünyada onlarla birlikte yaşacağını, onlarla konuşacağını ve yarattığı insanı kurtarmak için, kendisine yetişebilmesi için, eziyet edenlerin elinden yani kötülük ve günah ruhlarından kurtarmak için onun yanında olacağını bildirmişti (bak. Luk. 1, 71). “Ömrümüz boyunca kutsallık ve doğruluk içinde hizmet” edebilmemiz için Tanrı gerekeni yapacaktı (Luk. 1, 75). Tanrı’nın Ruh’u ile birleşen insan böylece Peder’in şanına girmiş olacaktı.

Rabbin “Ne mutlu yüreği temiz olanlara; onlar Tanrı’yı görecekler” (Mat. 5, 8) sözüne uygun olarak Tanrı’nın insanlar tarafından görüleceğini Peygamberler önceden ilan ettiler. Hiç kuşkusuz yüceliğinin ve benzeri olmayan şanının gerçeğinde “kimse Tanrı’yı görüp yaşayamaz” (Çık. 33, 20). Çünkü Peder erişilmezdir. Oysa sevgisi, iyiliği ve yüceliği ile onu sevenlere onu görme ayrıcalığını vermiştir. Peygamberlerin ilan ettikleri de buydu: “İnsanlar için olanaksız olan, Tanrı için olasıdır” (Luk. 18, 27). İnsan, salt kendi gücü ile Tanrı’yı göremez. Fakat Tanrı, isteğinin derinliklerinde bunu istiyorsa, kendini istediği kimseye istediği zaman ve şekilde gösterir.

Tanrı herkese ve her şeye hükmetmektedir. Ruh’u aracılığı ile Peygamberlere özgü bir esinlemede ulaşılır olmuştu. Bugün ise Oğlu aracılığı ile kendini göstermektedir ve oğulları evlat edinmektedir. Sonunda Peder’inin doluluğu içinde göklerin krallığında görülecektir. Çünkü Ruh, insanları Oğul’da hazırlar. Oğul onları Peder’e götürür. Peder, onu görebilenler için, Tanrı’nın görmesinden kaynaklanan bozulmazlığı ve sonsuzluğu verir. Nasıl ki ışığı görenler ışıkta olurlar, görkemine katılıp aydınlığını kavrarlar, aynı şekilde Tanrı’yı görenler Tanrı’da olurlar ve görkemini alırlar. Tanrı’nın görkemi yaşam verir; onu Tanrı’yı görenler alırlar.

İRENEUS (100-165)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt