Salt ciddi şekilde çalışmış ve dürüstçe yarışmış olanlara taç giydirilecektir.

Rab, bize öylesine yüce bir merhamet gösterdi ki, yaşayan yaratıklar olan bizlerin, ölü tanrılara kurban adamamıza ya da onlara tapmamıza izin vermedi. Çünkü biz, Mesih’in aracılığı ile gerçeğin Babasını tanıdık. O’na götüren bilgi, Baba’nın bize açıkladığı, Mesih’in bilgisinden başka ne olabilir? Kendi de bu konuda şöyle diyor: “İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi ben de Babamın önünde açıkça kabul edeceğim” (Luk. 12, 8). Kurtuluşu bize getireni kabul edeceksek merhametimiz bu olacaktır. Fakat onu nasıl tanıyabileceğiz? Söylediklerini yerine getirerek, emirlerini hor görmeden; salt dudaklarımızla değil de tüm yüreğimiz ve aklımızla saygı göstererek. Nitekim Yeşaya’nın ağzından şöyle diyor: “Bu kavim bana salt ağzıyla yaklaşıyor ve dudakları ile sayıyor; oysa ki yüreği benden uzaktır” (Yşa. 29, 13). O’na Rab demekle yetinmeyelim: Bana Rab, Rab diyen herkes değil de iyilik yapan kurtulacaktır (bk. Mat. 7, 21).

Bu yüzden, kardeşlerim, bunu faal yaşamımızda uygulayalım. Birbirimizi sevelim, her tür kirlilikten, çekiştirmekten, kıskançlıktan kaçınalım  ve  ölçülülük, merhamet ve sevgi  içinde  yaşayalım. Unutmayalım ki yaşam kuralımız para hırsı değil de karışlıklı yardımlaşma olsun. Tersini değil de bu şekilde bunu yaparak bunu kabullenelim. İnsanlardan değil Tanrı’dan korkmalıyız. Aksi takdirde Rab bize şöyle diyecektir: Etrafıma toplanıp emirlerimi yerine getirmezseniz sizi uzaklaştıracağım ve diyeceğim ki: Benden uzaklaşın, kötülük yapanlar, kim olduğunuzu bilmiyorum. (bk. Mat. 7, 23; Luk. 13, 27). Bu yüzden kardeşlerim soylu bir yarışmada olduğumuzu bildiğimizden tüm gayretimizi gösterelim ve başkalarının değişik yarışmalara gönül bağlamasına aldırmayalım. Salt ciddi şekilde çalışmış ve dürüstçe yarışmış olanlara taç giydirilecektir. Çünkü tekrar ediyorum, hepimizin taça sahip olabilmemiz için gayret sarfedelim. Doğru yolda koşalım, kurallara göre mücadele edelim, taça sahip olabilmek için toplu halde hareket edip engelleri aşalım; her ne kadar herkes birinci ödülü kazanmayacaksa da ona olanak dahilinde yaklaşalım. Yarışmada dürüst davranmayan yarış dışı kalır. Ya sonsuz yaşam yarışında doğru kuralları uygulamayan cezalandırılamaz mı? Aksine Hıristiyanların kişiliğine uygun şekilde onurlu olmayanlar için şöyle deniliyor: “Çünkü onların kurdu ölmez ve onların ateşi sönmez ve bütün beşeriyet onlardan nefret edecektir.” (Yşa.  66, 24).

ANONİMLER (II. -IV.  yüzyıl)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt