Sizi birinin eğitmesi gerekmiyor, çünkü Ruh size yol gösteriyor.

Ne mutlu Tanrı’nın oğulları olmaya, Kutsal Ruh’ta yeniden doğmaya ve onları aydınlatan, onlara yeni bir yaşam veren Mesih’i içlerinde taşımaya layık görülenlere. Onlar çeşitli tarzlarda Ruh tarafından yönlendirilirler, görünmez şekilde lütuf tarafından refakat edilirler ve ruhlarında yüce bir huzura kavuşurlar.
Bazen sanki, insan türü yüzünden hüzne ve göz yaşlarına kapılırlar ve tüm insanlar durmaksızın dua ederek, insanlık için duydukları yakıcı sevginin gücü ile ağlarlar.
Bazen ise Kutsal Ruh onları öylesine bir mutluluk ve sevgi ile yakıyor ki, olası olsaydı, yüreklerinde hiçbir ayrım yapmaksızın herkesi, iyileri ve kötüleri de taşırlardı.

Yine başka defalar, alçakgönüllülükleri yüzünden kendilerini başkalarından daha aşağı görüp, en iğrenç ve değersiz yaratıklar olduklarını sanırlar. Bazen Ruh onlara anlatılmaz bir neşe verir. Bazen kralın zırhını kuşanıp savaş meydanına atılan, kahramanca dövüşüp tüm insanları bozguna uğratan bir kahramana benzerler. Nitekim tinsel insan Ruh’un silahlarını alır, düşmanlara karşı savaşır, onları yıkar ve ayakları ile çiğner.
Sık sık ruhu gizemli bir sessizliğin içinde istirahat eder, huzur ve barış içinde her çeşit tinsel mutluluğun ve kusursuz ahengin tadına varır. Özel akıl, anlatılamaz bilgi ve Ruh’un akıl ermez bilme yeteneklerini alır. Böylece lütuf onu sözle açıklanamayan, sözcüklerle ifade edilemeyen konularda eğitir.
Başka zamanlarda ise herhangi bir insan gibi davranır.
Lütuf değişik şekillerle verilir ve yine değişik şekillerle ruha yol gösterir, tanrısal iradeye göre şekillendirir. Değişik tarzlarla onu uğraştırır ki, göksel Peder’in huzuruna dürüst, kusursuz ve arı olarak çıkartabilsin.

Mesih’e dua edelim, sevgi ve büyük bir güvenle O’na dua edelim ki, bize Ruh’un göksel lütfunu armağan etsin. Ruh’un kendisi bize yol göstersin, tanrısal iradeye göre yaşayabilmemiz için bizi yönetsin ve huzura kavuştursun.
Bu yol gösterme, bu lütuf, bu tinsel hareket bizi Mesih’in kusursuz bütünlüğüne ulaştıracaktır. Havari’nin dediği gibi: “Öyle ki, Mesih’in tüm doluluğuyla dolasınız” (Ef. 3, 19).

ANONİMLER (II. -IV.  yüzyıl)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt