Bu Dünya’nın sona ereceği eskilerden beri Kutsal Kitaplar’da bildirilmiştir.

Eriha kuşatılır, zaptedilmesi zorunludur. Eriha nasıl zaptediliyor? Ona karşı kılıç kullanılmıyor, mızraklar fırlatılmıyor, yalnızca kahinlerin borazanları kullanılıyor ve Eriha’nın surları bunlarla yıkılıyor.
Kutsal Kitap’ta Eriha’nın sık sık, kötü ve yanlış dünyanın imgesi olarak gösterildiğini görüyoruz. Nitekim İncil’de de Kudüs’ten Eriha’ya inen ve hırsızlarla karşılaşan bir kişiden söz ediliyor. Hiç kuşkusuz bunda cennetten sürülen ve bu dünyaya sürgün gönderilen Adem’in imgesi bulunmaktadır. Eriha’da bulunan ve İsa’nın görme yeteneğini onlara bahşetmek için yaklaştığı körler de, bu dünyada cehaletin körlüğüne kapılan ve Tanrı’nın Oğlu tarafından yardım görenlerin imgesini simgelemektedirler. Bu yüzdendir ki, Eriha yani bu dünya sona ermelidir. Nitekim dünyanın sonu çok eskilerden beri Kutsal Kitaplar’da bildirilmiştir.

Nasıl yok edilecek? Hangi araçlarla? “Borazanların sesi ile” diyor. Hangi borazanların? Pavlus bu gizi sana açıklıyor. Söylediklerine kulak ver: Borazan çalacak, diye haykırıyor. Mesih’te ölmüş olanlar sağlam olarak dirilecekler ve Rab bir komutan olarak, baş meleğin ve borazanın sesi ile gökten inecektir (bk. I. Ko. 15, 52; I. Se. 4, 16). Rabbimiz İsa, Eriha’yı yenecektir. Borazanların sesi ile öylesine yok edecektir ki, yalnızca günahkar kadın ve ailesi kurtulacaklar. “Rabbimiz İsa gelecektir” diyor “Borazanın sesi ile gelecektir.”
Ve öncülerini karşılayan havarileri iman ve itaatla kabul ettikten sonra, en yüce makamlara yerleştiren o kadını kurtaracak ve günahkar olan bu kadını İsrail soyu ile bir araya getirip, birleştirecektir. Artık eski suçu anımsamayalım, ona atfetmeyelim, onu suçlu görmeyelim. Bir zamanlar günahkardı, şimdi ise el değmemiş bir bakire gibi, tek ve el değmemiş bir erkekle, Mesih’le bir araya gelmiştir. “Bir zamanlar biz de anlayışsız, söz dinlemez, çeşitli arzulara ve zevklere köle idik” diyen de (bk. Tit. 3, 3) onun soyundandır.

Günahkar kadının artık neden günahkar olmadığını daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmek ister misin? O zaman bunları söyleyen Pavlus’a kulak ver: “Siz de muhakkak böyleydiniz, fakat Rab İsa Mesih’in adı ve Allah’ımızın Ruh’u aracılığıyla yıkandınız. Kutsal kılındınız” (bk. I. Ko. 6, 11). Eriha ile birlikte yok olmayıp, kurtulabilmesi için öncülerden çok etkin bir kurtuluş işareti aldı: Kırmızı renkte bir ip! Evrensel Kilise’nin asırlar boyu şan ve güce sahip olan Rabbimiz İsa Mesih’in aracılığı ile, Mesih’in kanı sayesinde kurtulduğuna ait işaret.

ORİGENES  (185-253)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt