Mesih’in acılarını paylaştılar, tesellisinden haz duyacaklar.

Şayet “ölümden hayata geçmiş isek”, yani putperestlikten inanca geldiysek, dünyanın bizden nefret etmesine şaşmamalıyız. Çünkü ölümden hayata geçmiş olmayan ve ölümde kalmış olan hiç kimse yaşam ışığının parladığı canlı taşlarla inşa edilen konuta girmek için karanlık konutundan geçenleri sevemez.

İsa “hayatını bizler için vermiştir”: o zaman biz de verelim; O’nun için değil de bizim için; hatta şehitliğimizden ders alacaklar için.
Ey Hıristiyan, artık övünmenin vakti gelmiştir. Nitekim Havari şöyle der: “Yalnız bu kadarla değil, sıkıntılarla bile övünürüz. Çünkü biliriz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı’nın beğenisini ve Tanrı’nın beğenisi ümidi yaratır. Ümit de utandırmaz (hayal kırıklılığına uğratmaz)” (Rom. 5, 3-4). Yeter ki Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı’nın sevgisi yüreklerimize dökülsün (bak. Rom. 5, 5).
“Çünkü Mesih’in elemlerini nasıl büyük ölçüde çekiyorsak, Mesih’in sayesinde büyük teselli de buluyoruz” (II. Kor. 1, 5) Mesih’in elemlerini heyecanla üzerimize alalım,  aradığımız elemlerimize, tüm ağlayanların zevk duyacakları, teselliler karşılık verecektir. Doğal olarak aynı ölçüde değil: nitekim teselli aynı ölçüde olmuş olsaydı Kutsal Kitap: “Çünkü Mesih’in elemlerini nasıl büyük ölçüde çekiyorsak, aynı şekilde tesellimizi buluyoruz” demezdi.

Elemleri çekenler, Mesih’in elemlerine katıldıkları ölçüde, teselliyi de paylaşırlar. Bunu biliyoruz ve bize temin edilmiştir: “Çünkü elemlerimize olduğu gibi, tesellimize de ortak olduğunuzu biliriz” (II. Kor. 1, 7). Peygamberin ağzı ile Rab şöyle der: “Lütuf zamanında seni yanıtlayacağım, Kurtuluş günü sana yardımcı olacağım” (Yeş.  49, 8) Mesih yolu ile Tanrıya sevgimizin yüzünde, yenik değil de muzaffer olarak, gururumuz ve dünyanın görkemi içinde zincirlenmiş olarak götürüldüğümüz andan daha uygun bir an var mı?
Çünkü Mesih’in şehitleri, O’nunla birlikte prenslikleri ve güçlüleri çıplak bırakarak, O’nunla birlikte zaferi kutlayalım. Böylece elemlerini paylaştıktan sonra, kahramanca azap çektikten sonra, edindiği armağanı da paylaşırlar. Bu şekilde buradan ayrıldığınız günden başka bir kurtuluş günü olabilir mi?

Size yalvarıyorum, görevimizin suçlanmaması için skandala neden teşkil etmeyin fakat her konuda, büyük kararlılıkla (bak. II. Kor. 6, 3) kendinizi Tanrı’nın görevlileri olarak tanıtın ve: “Rab’den başka ne bekleyebilirim?” (Mez. 38, 8) deyin.

ORİGENES  (185-253)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt