Rahav ve Eriha, Kilise ve dünyanın simgeleri

Eriha’yı kuşatırlar, onu saldırarak ele geçirmek gerekir. Saldırı yöntemleri neler olmalıdır? Kılıçları kınından çekmezler, savaş makinaları kurmazlar, ona doğru mızraklar fırlatmazlar. Yalnızca kahinlerin borazanlarını öttürürler. Ve bu borazanlar Eriha surlarını yıkar.
Kutsal Kitap’ta Eriha çoğu kez dünyanın simgesi olarak gösterilir, İncil’de “Bir adam Kudüs’ten Eriha’ya giderken haydutların eline düştü” diye yazıyor; bu adam cennetten kovulan ve dünyaya sürgüne gönderilen Adem Babanın simgesidir. İsa’nın gelip de yeniden görme yetilerine kavuşturduğu Eriha’nın körlerine gelince, bunlar bilgisizliğin körlüğünde yıkılmış ve Tanrı’nın Oğlu’nun onlar için geldiği dünyadaki insanlardır.

Oysa, bu Eriha kenti, kısacası bizim dünyamız, çökmeli. Çünkü, uzun süredir, Kutsal Kitaplar dünyanın sonunu bildirip duruyorlar. Dünyanın sonu nasıl gelecek? Hangi şekilde olacak? Kutsal Kitap borazan sesleriyle diyor. Hangi borazan sesleriyle? Bu sırrı açması için aziz Pavlus’a başvuralım: Onun sözlerini dinleyin: Borazan çalacak, Mesih’te ölmüş olanlar ölümsüz olarak dirilecekler. Tanrı’nın buyruğu üstüne borazanın, ve başmeleğin sesiyle Rab gökten inecek. Borazan sesi üzerine Rabbimiz İsa Eriha üzerinde zafer kazanacak, zaferi öylesine ezici olacaktır ki, yalnızca kibar fahişe ve evindekiler kurtulacak. Şu halde borazan sesine Rabbimiz İsa gelecek.
Rab kibar fahişeyi kurtarsın, çünkü yalnızca o öncüleri kabul etmiş, yani havarilerini inançla kabul ederek onları evinin üst katına yerleştirmişti; Rab bu kibar fahişeyi İsrail’in evine kabul etsin. Onun eski günahlarını unutalım ve ona karşı sert önlemler almayalım. Eskiden kibar fahişelik yapmıştı, şimdi ise iffetli bir bakire gibi biricik eşiymiş gibi Mesih’e bağlıdır. Havarinin onun hakkında dediklerine bir göz atalım: Tek güveyi seninle karşılaştırdım: sen Mesih’le birleştirdiğim iffetli zevcesin. Bizler de eskiden çılgındık, inançsızdık, yolumuzu şaşırmıştık, her türlü zevk ve eğlencenin kölesi durumundaydık.

Kibar fahişenin artık kibar fahişe olmadığını açıklamak için daha çok açıklamaya gerek var mı? Yine Pavlus’u dinleyin: Sizler bütün bunlardınız; ama yıkandınız ve Rabbimiz Mesih İsa adına  ve Tanrımızın Ruhunda kutsallaştınız. Gerçekte Eriha’nın yıkılışının altında kalmamak için kabul ettiği öncülerden güçlü bir esenlik işareti aldı, lâl renginde ip. Evrensel Kilise Mesih’in kanıyla, sonsuza dek güç ve şerefe sahip Rabbimiz Mesih İsa’da kurtuldu.

ORİGENES  (185-253)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt