Vaftiz daha yüce ve yüksek şeylere olanak verir.

Ürdün nehrinde antlaşma sandığı Allah’ın halkına yol gösteriyordu. Kahinler ve Levililerden oluşan topluluk duruyor ve sular, Tanrı’nın elçilerine saygı gösterircesine akıntılarını kesiyorlar ve sert bir yığın haline gelip, Tanrı’nın halkına hiç zarar vermeden bir geçit sağlıyorlardı. İbrani halkı hakkında anlatılan bu olaylar seni şaşırtmasın, ey Hıristiyan! Çünkü vaftizin kutsal gizemi vasıtasıyla Ürdün nehrinden çıkmış olan sana, tanrısal söz daha yüce ve yüksek şeyler için söz veriyor. Sana esirliği aşıp, gökyüzüne doğru bir geçit ve bir yolculuk sunuyor. Adil olanlar hakkında Pavlus’un söylediklerine kulak ver: “Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab’le birlikte olacağız” (I. Se. 4, 17). Adil olan hiç bir şeyden korkmamalı. Nitekim her yaratık buyruğu altındadır.

Peygamber’in vasıtasıyla Allah’ın bunu nasıl sağladığını dinle: “Ateşin içinden geçecek olursan alev seni yakmayacak; çünkü ben senin Rabbin Allah’ım” (bk. Yşa. 43, 2). Bu yüzden her yer adil olanı karşılar ve her yaratık ona gereken hizmeti sunar. Ve sanma ki bu olaylar salt senden önce olan insanlar tarafından yaşandı. Bunları şimdi dinlemekte olan sana da benzer şeylerin olamayacağını düşünme! Her şey sende gizli bir plana göre gerçekleşecektir.
Putperestliğin karanlıklarını terkedip, tanrısal yasayı dinlemek arzusunda olan ve Mısır’dan çıkmaya başlayan sana sesleniyorum şimdi.
Hıristiyan adaylarına katılıp, Kilise’nin kurallarına itaat etmeye başladığında Kızıl Deniz’den uzaklaştın. Çöldeki çeşitli konaklamalarda durup, her gün Allah’ın sözünü dinlemeye ve Rabbin yüceliği ile parlayan Musa’nın yüzünü incelemeye özen gösterdin. Vaftizin gizemli kaynağına varacaksın. Kahinlerle Levililerin topluluğu yerini aldıktan sonra, bilmelerine izin verilmiş olanlar tarafından bilinen o saygıdeğer ve görkemli kutsal gizleri öğrenmeye başlayacaksın. O zaman Ürdün nehrini aştıktan sonra, kahinlerin yardımı ile vaadedilen ülkeye gireceksin. Orada Musa’dan sonra seni Mesih karşılayacaktır.
Yeni yolculuğun için rehberin, O olacaktır.

O zaman Allah’ın bu denli bol ve yüce harikalarını anımsayarak, denizin senin için ikiye ayrıldığını, nehrin sularının senin için durduğunu anlayacaksın. O zaman dönüp şöyle diyeceksin: “Ey deniz, ne oldu da çekildin? Ve sen, ey Ürdün nehri, neden ters yöne döndün? Neden siz dağlar koçlar gibi ve siz tepeler bir sürünün kuzuları gibi neşe ile zıpladınız?” Yanıtını tanrısal söz verecek ve diyecektir ki: “Kayayı su havuzuna ve taşı su kaynağına dönüştüren Rabbin yüzünden, Yakup’un Allahı’nın yüzünden ey dünya titre (bk. Mez. 113, 5-8).

ORİGENES  (185-253)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt