Görmediğimizi ümit ederiz.

Rabbimiz ve Hocamız, selametimiz için bize şu buyruğu verdi: “Kim sonuna kadar dayanacak olursa, bu kimse kurtulacaktır” (Mat. 10, 22; 24). Ve de şunu: “Eğer benim sözümde kalırsanız, gerçekten benim şakirtlerim olacaksınız, gerçeği tanıyacaksınız ve gerçek sizi özgür yapacaktır” (Yu. 8, 31-32).
Sevgili kardeşlerim, gerçek ve özgürlük ümidini elde edebilmek için, gerçeğin ve özgürlüğün kendisine erişebilmek amacıyla sağlam durmak ve sebat etmek gerekir. Hıristiyan olmamız keyfiyeti imanımızın ve ümidimizin temelini oluşturmaktadır. Ama ümidin ve imanın ürün verebilmesi için, sabır zorunludur.
Bizim aradığımız bu dünyanın şan ve şerefi değil, gelecek şan ve şereftir Havari Pavlus’un bize bildirdiği gibi: “Kurtulduk, fakat bu, ümit olarak böyledir; ümit edileni görmek, artık ümit etmemektir: görülen şey hala nasıl ümit edilebilir? Fakat, görmediğimiz şeyi ümit eden bizler onu sabırla bekliyoruz” (Rom. 8, 24-35). Beklemek ve sabır, giriştiğimiz şeyin gerçekleşmesi için ve ümit ettiğimiz ve inandığımız şeyi Allah bize armağan ettiği zaman, ona sahip olmak için zorunludurlar.

Başka bir yerde, Havari aynı dersi, gökte kendilerine daha büyük hazineler hazırlamak amacıyla ilahi yeteneklerin ürün vermesine çalışan dürüst kimselere vermektedir. Onları sabırlı olmaya şöyle çağırmaktadır: “O halde, zamanımız olduğu sürece, herkesin iyiliği, özellikle imanda yakınımız olanların iyiliği için çalışalım. Yılmadan iyilik yapalım, çünkü eğer yılmazsak, istenen zamanda ürün alacağız” (Gal. 6, 9-10). Bu şekilde Havari, insanın faaliyetinden sabırsızlıkla vazgeçmemesi, başarıya, şan ve şerefe erişmekten yarı yolda dönmeyi gerektirecek eğilimlere kapılmaması gerektiğini bildirmektedir. Yoksa, sonuna kadar sürdürülmeyen girişimlerin nedeniyle, önceden gerçekleştirilmiş bulunan girişimler de kaybedilmiş olur.
Havari, merhametten sözederken, buna dayanıklılığı ve sabrı da eklemiştir: “Sevgi yücedir, sevgi hoşgörülüdür, merhamet kıskanç değildir, övünmez, öfkelenmez, kin tutmaz, her şeyi sever, her şeye inanır, her şeye umut bağlar, her şeye dayanır” (I. Ko. 13, 4-5). Her şeye dayandığına göre inatla sebat etmek yeteneğine sahip olduğunu gösterir.

Başka bir yerde şöyle demektedir: “Biribirinize sevgi ile tahammül gösterin; barış içinde birleşmiş olarak, aynı Ruh’ta birliği muhafaza etmeyi görev bilin” (Ef. 4, 2). Havari bu şekilde göstermek istemiştir ki eğer kardeşler biribirlerine tahammül göstererek karşılıklı olarak birbirlerini cesaretlendirmezlerse ve eğer sabır sayesinde dirlik düzenlik bağlarını muhafaza etmezlerse, ne birliği, ne de barışı muhafaza edebilirler.

KİPRİANUS (200-258)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt