Tanrı’ya Mesih’in sözleri ile dua etmek, dostça bir dua şeklidir.

İncil’in öğretileri, hiç kuşkusuz ki, Tanrısal öğretilerdir, sevgili kardeşlerim, umudun dayandığı temellerdir, inancı sağlamlaştıran destekler, yüreği besleyen gıdalar, kurtuluşu elde edebilmek için yardımlardır. Burada yeryüzünde inanç sahiplerinin uysal akıllarını eğitir ve onları göksel krallığa götürürler.
Tanrı istedi ki birçok şey, hizmetkarları olan Peygamberlerin aracılığı ile söylenilsin ve dinlenilsin. Oysa ki Oğlu’nun aracılığı ile ilettiği gerçekler sonsuz derecede daha yücedirler. Tanrı sözünün, Peygamberlerde varolmakla birlikte şimdi kendi sesi ile beyan ettikleri daha benzersizdir, şöyle ki artık yolu hazırlansın diye emretmiyor, fakat kendi gelip izlenecek yolu açıp bize gösteriyor. Eskiden ölümün karanlıklarında gezginci, değersiz ve kör gibiydik, şimdi ise lütfun ışığı ile aydınlatılmış, Rabbin rehberliği ve yardımı ile yaşam yolunda ilerleyebiliriz.

Halkının kurtuluşuna yardımcı olmak için verdiği yararlı öneriler ve tanrısal öğretilerin arasında O bize dua kuralını da verdi, isteyeceğimizi önerdi ve öğretti. Yaşamı vermiş olan bize dua etmeği de öğretti ve bunda, başka şeyleri verdiğinde ve temin ettiğinde gösterdiği iyilikseverliği gösterdi, öyle ki bizler Oğul’un öğrettiği yakarış ve dua ile Baba’ya seslendiğimizde, kendimizi daha kolayca dinletebilelim.

Gerçek tapınanların Baba’ya ruhta ve gerçekte, tapınacakları saatin geleceğini önceden söylemişti ve sözünü yerine getirdi ki bizler, kutsamasından ruhu ve gerçeği almakla bağışının lütfu ile gerçekten ve tinsellikle tapınalım.
Kutsal Ruh’u da bize gönderen Mesih’in verdiği duadan daha tinsel olabilecek dua var mı? Baba’ya sunulan hangi dua Oğlun, ki gerçektir, ağzından çıkan duadan daha gerçek olabilir? Bize öğrettiğinden değişik şekilde dua etmek salt cehalet değil suç da olur. Çünkü kendisinin doğruladığı gibi: “Tanrı’nın buyruğunu kenara itip kendi geleneğinizi sürdürün” (Mar. 7, 9).
O zaman, kardeşlerim, Öğretmenimiz Tanrı’nın bize öğrettiği gibi dua edelim. Tanrı’ya Mesih’in sözleri ile dua etmek, Mesih’in duasını kulaklarına kadar yükseltmek dostça, teklifsizce bir dua şeklidir.

Biz dua ederken Baba Oğlu’nun sözlerini tanısın; yüreğimizin içinde konaklayan O, sesimizde de bulunsun. Mademki Baba’nın huzurunda avukatımızdır, günahkarlar gibi günahlarımız için yalvardığımızda avukatımızın sözlerini kullanalım. O’nun adına Baba’dan istediğimiz her şeyin bize verileceğini söylediyse, Mesih adına istediğimizi kendi duası ile istersek daha etkili bir şekilde elde edebileceğiz.

KİPRİANUS (200-258)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt