Peygamberler ve İncil’i yayanlar çölü sarsmaya yeniden çağrılmışlardır.

Çölde haykıran bir ses: “Çölde Rabbin yolunu hazırlayın; bozkırda Allahımız için büyük bir yolu düz edin” diyor (Yşa. 40, 3). Kehanette açıklananların, yani Rabbin şanının gerçekleşmesi, tüm insanlığa Tanrı’dan gelen kurtuluşun belirlenmesi Kudüs’te değil de çölde yer alacaklarını açıkça beyan ediyor. Bu tarihsel ve harfi harfine olarak Vaftizci Yahya’nın, Allah’ın bahşettiği kurtuluşun belirlendiği Ürdün çölünde Allah’ın şifalı gelişini vaazettiğinde oldu. Nitekim, vaftizden sonra gökler açıldığında Kutsal Ruh güvercin şeklinde üstüne indiğinde ve Oğlu’na tanıklık eden, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum. O’nu dinleyin” (Mat. 17, 5). Peder’in sesi duyulduğunda, Mesih ve yüceliği herkese göründüler.

Fakat tüm bunlar mecazi bir şekilde de yorumlanabilir. Allah, öteden beri erişilmez, zorlu bir çöl gibi olan insanlığa gelmek üzereydi. İnsanlık gerçekten, Allah bilgisinden tümden yoksun. Her dürüst insana ve Peygambere engeller koyan bir çöldü. Oysa o ses, Tanrı’nın sözüne bir yol açılmasını buyuruyor; geldiğinde girebilmesi için “Rabbin yolunu hazırlayın” diyor (Mat. 3, 3) engebeli, yokuşumsu araziyi düz etme emrini veriyor.
Hazırlık, dünyaya yayılan İncil’dir, teselli eden lütuftur. Bunlar Allah’tan gelen kurtuluşun bilgisini insanlığa ulaştırıyorlar. “Siyon’a müjde getiren, yüksek dağa çık; Kudüs’e müjde getiren, sesini kuvvetle yükselt” (Yşa. 40, 9).
Daha önce çölde yankılanan sesten söz edilmişti. Şimdi ise bu deyimlerle ve oldukça renkli bir şekilde, Tanrı’nın gelişine ve bunun yakın sunucularına göndermeler yapılıyor. Nitekim önce Vaftizci Yahya’nın kehanetinden, sonra ise İncil’i yayanlardan söz ediliyor. Oysa sözlerdeki Siyon hangisidir?
Muhakkak ki daha önce Kudüs adını alandır. O da bir dağ idi, Kutsal Kitap’ın doğruladığı gibi: “Üzerine konutunu yaptığın Siyon dağı” (Mez. 73, 2). Ve Havari: “Siyon dağına yaklaştınız” (İbr. 12, 22) der. Aslında daha üstün bir anlamda Mesih’in gelişini bildiren Siyon, sünnet edilmiş halkın arasından seçilen Havarilerin topluluğudur.

Evet Allah’tan gelen kurtuluşu kabul eden, Tanrı’nın dağına yerleştirilen, yani Baba’nın tek doğumlu Kelamı üzerinde kurulan gerçek Siyon ve Kudüs budur.
Mutlu haberi getiren, İncil’i yayan topluluğun temsilcisi değilse, kimin temsilcisidir? İncil’i yaymanın anlamı tüm insanlara ve ilk başta Yahuda’nın kentine Mesih’in dünyaya gelişini müjdelemekten başka ne olabilir ki?

EUSEBİUS (KAYSERİ’Lİ)  (263-339)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt