9. ARİYANİZM KRİZİ VE KEŞİŞLİĞİN BAŞLANGICI

GİRİŞ


ATANASİUS (İSKENDERİYELİ) (295-378)

Ey Tanrım, taht’ta yanında oturan bilgeliği bana ver.

Allah,  inanç sahibi olanları kurtarmaya razı oldu.

Meryem’de Allah gerçekten kendini insan yaptı.

Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun!

Paskalya bayramının kutsal-gizemsel etkisi hepimizi birleştirip yakınlaştırıyor.

Gerçek sevinç ve gerçek tören bizleri kötülüklerden kurtarandır.

Kelam, her yaratığın ilk doğanı, görünmeyen Allah’ın görüntüsü.

Her yaratık kendi doğa ve yeteneğine göre Allah’ı terennüm eder.

Kelam, Meryem Ana’da bir tapınak kurdu.

Allah’ın Kelamı, yarattığı insanları günahtan geri döndürür ve yeni bir başlangıç verir.

“Kusursuz olmak istiyorsan git, sahip olduğun her şeyi sat; yoksullara ver, gel beni izle…”

KİRİLLOS   (KUDÜS’LÜ) (315-386)

Yanıltıcı arzuları izleyip, bozulan eski insandan soyunun ve yeni insanla giyinin.

Mutluluğun kokusu artık size erişiyor, ey aydınlatılmış olanlar!

Golgota’da tövbe eden hırsıza kurtuluşu bahşeden O, kendisine inananları kurtaracaktır.

İmandan kaçarsak mahvolmuş, imana sadık kalırsak kurtulmuş olacağız.

Yahudiler için rezalet, putperestler için de saçmalık olan haç bizim için kurtuluş kaynağıdır.

Salt ilk gelişi derin düşünmeyelim, bununla yetinmeyelim.

Ruh’un simgesi, su.

Allah’ın evinde nasıl davranacağını sen şimdiden biliyorsun.

Kilise, özgür ve hepimizin anası olan göksel Kudüs’ün imgesi ve şeklidir.

Günlük yorgunluğun gıdası gibi, Mesih işçilerine kendini veriyor.

Allah’ın tapınağına kibirle girebileceğini sanan, başarılı olmayacaktır.

Episkopos olmadan vaftiz etmek veya sevgi ayinini kutlamak uygun düşmez.

Allah’ın hizmetiyle meşgul olalım ve Allah bizle meşgul olacaktır.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.