Allah, inanç sahibi olanları kurtarmaya razı oldu.

Tanrı’nın tekdoğan Bilgeliği her şeyin yaratıcısı ve yapıcısıdır. Bu yüzdendir ki: Var olanların hepsini hikmetle yaptın, ve yeryüzü senin zenginliklerinle doludur (bk. Mez. 103, 24) denilmiştir. Şimdi yaratılan şeylerin varolmakla yetinmeyip, düzenli bir şekilde varolabilmeleri için Allah Bilgeliği ile kendisini yaratılan şeylerle ölçmek istedi ve yaratılan şeylerin Bilgelikle donatıldığı, inşa edilen yapıtların Allah’a layık oldukları iyice belirlensin diye tümüne ve her birine görüntüsünün damgasını ve benzerliğini bastı.
Nasıl ki sözümüz, Allah’ın Oğlu olan Kelam’ın imgesi ise, aynı şekilde bizdeki bilgelik, Bilgeliğin kendisi olan Kelam’ın imgesi şeklindedir. Bilgeliğin bağışı bize öğrenme ve tanıma özelliğini verir, yaratıcı Bilgeliği kabul etme ve onun vasıtasıyla, Peder’i tanıma olanağını kazandırır. Çünkü Oğul’a sahip olan Peder’e de sahip olur (bk. I. Yu. 2, 23) ve: “Beni kabul eden beni göndereni kabul etmiş olur” (Mat. 10, 40). Bu Bilgeliğin imgesi bizde ve her şeyde yaratıldığına göre, yaratıcı olan gerçek Bilgelik haklı olarak, imgesinin sahip olduğu özellikleri kendine mal ederek “Rab beni yapıtlarında yaratmıştır” diye doğrulamaktadır.

Oysa “Tanrı’nın bilgeliğine göre,” açıkladığımız gibi “Dünya Tanrı’yı bilgelikle tanımadı. Tanrı, iman edenleri saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu” (I. Ko. 1, 21). Allah, geçmişte olduğu gibi, Bilgeliğin imgesi ve gölgesi sayesinde artık tanınmak istemedi. Gerçek Bilgeliğin ete bürünmesini, insan olmasını ve çarmıhta ölümü tatmasını istedi. Öyle ki, onda temellenen inanç yoluyla tüm inanç sahipleri yeniden kurtulmuş olabilsinler.
Allah’ın Bilgeliği, kendini ve Peder’i, yaratılan şeylerde izi olan imgesi yoluyla belirtiyordu. Bu yüzdendir ki, yaratılmış olduğu söyleniliyor. Daha sonra Aziz Yuhanna’nın belirttiği gibi, Kelam olan bu Bilgelik ete bürünüyor. Ölüm yokedilip insan soyu kurtulduktan sonra kendini daha açık şekilde gösteriyor ve kendi vasıtasıyla Peder’i, dolayısı ile şu sözler söylendi: “Tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarını temin et” (Yu. 17, 3).

Demek ki, tüm yeryüzü bilgisi ile doldurulmuştur. Çünkü Peder’in yoluyla Oğul’un ve Oğlu’nun yoluyla Peder’in bilgisi tektir. Peder’i mutlu eden neşe ile Oğul da Peder’de mutluluk duymaktadır ve “her gün onun sevinci idim; her vakit onun önünde sevinirdim” demektedir (Özd. 8, 30).

ATANASİUS (İSKENDERİYELİ) (295-378)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt