Allah’ın evinde nasıl davranacağını sen şimdiden biliyorsun.

Yeryüzünün bir ucundan öbür ucuna kadar yayılmış olduğundan, ister görünen ister görünmeyen, ister göksel ister dünyasal konularda insanların bilmeleri gereken tüm dogmaları evrensellikle ve hiç eksiksiz öğrettiğinden Kilise hiç kuşkusuz katolik, yani evrensel denilmektedir. Tüm insan ırkını yönetenler ve yönetilenleri, bilgili ve bilgisizleri doğru inanca götürmeye tahsis edildiği için Kilise katolik denilir. Katoliktir, çünkü sonunda ruhun ve bedenin aracılığı ile işlenilen her tür günahı tedavi eder ve iyileştirir. Bundan başka Kilise eylemde, sözde ve en değişik karizmalarda her tür kutsallığa sahiptir.

Son derece uygun bir terim ile Kilise adlandırılır, yani çağrılmış meclis. Çünkü Rabbin Levililer’de dediği gibi: “Bütün cemaati toplanma çadırının kapısına topla” (Lev. 8, 3). Herkesi bir araya getirip birlik içinde toplar. Bu “topla” teriminin Kutsal Kitap’ta, burada Rabbin Harun’u nasıl Başkahin tayin ettiğini anlatan bölümde ilk kez kullanılmış olması dikkate değer bir durumdur. Yasa’nın Tekrar’ında Allah Musa’ya şöyle der: Kavmi topla ve ben sözlerimi işittireceğim ki, benden korkmayı öğrensiler (bk. Yas. 4, 10). Levhalarla ilgili olarak, toplantı gününde Rabbin dağda ateşin içinden size söylediği sözler levhalarda yazılı idi (bk. Yas. 10, 4) dediğinde kilise adını, yani toplantıya çağrılan meclisi yeniden kullanır. Sanki daha açık şekilde, “Rabbin çağrısı ile toplandığınız günde” diyormuş gibi. Mezmur yazarı da şöyle diyor: “Büyük cemaat içinde sana şükredeceğim. Çokluk kavim içinde sana hamdedeceğim” (Mez. 34, 18). Mezmur yazarı, daha önce yükseltmişti sesini: “Ey sizler, İsrail pınarından olanlar, cemaatlerde Rabbi takdis edin” (Mez. 67, 27). Kurtarıcı, cemaatten ikinci bir kilise inşa etti. Bu konuda Petrus’a şöyle dedi: “Ben Kilise’mi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona….”

Nitekim Yahuda’da varolan tek kilise reddedildikten sonra, tüm dünyada Mesih’in kiliseleri çoğalıyor ki, bunlar hakkında Mezmurlar’da şöyle denilmiştir: “Rab’be övgüler sunun! Rab’be yeni bir ezgi söyleyin, Sadık kullarının toplantısında O’nu ezgilerle övün!” (Mez. 149, 1). Bu Yahudilere Peygamber benzer deyimlerle seslendi: “Ben sizden hoşnut değilim, orduların Rabbi diyor” ve hemen ekliyor: “Çünkü güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar ismim milletler arasında büyük olacak” (Mal. 1, 10-11). Bu kutsal Katolik Kilise hakkında Pavlus, Timoteus’a bunları yazıyor: “Gerçeğin direği ve dayanağı olan yaşayan Tanrı’nın topluluğu içinde nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye…” (I. Ti. 3, 14).

KİRİLLOS (KUDÜS’LÜ) (315-386)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt