Allah’ın Kelamı, yarattığı insanları günahtan geri döndürür ve yeni bir başlangıç verir.

Yüce Peder’in Sözü ve Allah olan Kelam, yolundan sapan insanın doğasını terketmedi, fakat kendi vücudunu sunmakla tutunduğu ölümü yok etti. Öğretisi ile cehaleti bozguna uğrattı ve gücü ile, yüceliği ile her şeyi yeniledi. İsteyen bunun kanıtını, Allah’ın uzmanları olan Kurtarıcı’nın Havarilerinin yetkisinde bulabilecektir. Nitekim onlar şöyle yazdılar: Mesih’in sevgisi bizi birinin herkesin uğruna öldüğünü dolayısı ile herkesin öldüğü düşüncesine itmektedir. Artık kendimiz için değil de bizim için ölen ve ölülerin arasından yeniden dirilen Rabbimiz İsa Mesih için yaşamamız için O, hepimizin uğruna öldü (bk. II. Ko. 5, 14-15). “Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa’yı, Tanrı’nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye, çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz” (İbr. 2, 9). Sonra aynı metin, Allah Kelamı’ndan başkasının insan haline neden giremeyeceğini açıklar ve “Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken, onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyin kendisi için ve kendi aracılığıyla var olduğu Tanrı’ya uygun düşüyordu” (İbr. 2, 10) diyerek yorumluyor. Bu sözlerle insanların dünyanın tüm çürütücü güçlerden, ilk baştan onları yaratmış olan salt Allah Kelamı’ndan kurtarmaları gerektiğini gösteriyor.

Kelam’ın kendisi sonradan, kendine benzer vücutların uğruna kurban olabilmesi için vücut bulmasını bu sözler açıklıyor: “Çocuklar et ve kandan oldukları için İsa da ölüm gücüne sahip olanı yani İblis’i, ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu yaşamları boyunca ölüm korkusu yüzünden köle olmuş olanların hepsini özgür kılmak için yaptı” (İbr. 2, 14-15). Böylece kendi vücudunu kurban ederek, bize karşı ilan edilen Yasaya son verdi ve yeniden doğuşun ümidi ile yaşamımıza yeni bir başlangıç kazandırdı.
Ölüm insanlara karşı, insanlardan güç almıştı. Fakat insanların arasına gelen Tanrı’nın Kelamı ölümü yok edip, yaşamı yeniledi. Bunu, Mesih’le dolup taşan biri söylüyor: “Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak” (I. Ko. 15, 21-22). Artık mahkumiyet yazgısı ile değil de ölülerin arasından uyandırılmak sonucu ile ölüyoruz. Biz insanın yaratıcısı ve velinimeti olan Allah tarafından zamanı geldiğinde gerçekleştirilecek evrensel yeniden doğuşu bekliyoruz.

ATANASİUS (İSKENDERİYELİ) (295-378)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt