Episkopos olmadan vaftiz etmek veya sevgi ayinini kutlamak uygun düşmez.

“Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi: “Bu sizin uğrunuza feda edilen benim bedenimdir.” Kaseyi alıp şükretti ve şöyle dedi: “Alın ve için, bu benim kanımdır” (I. Ko. 11, 23). Ekmek için “Bu bedenimdir” dediğine göre, bundan kim kuşku duyabilir? “Bu kanımdır” dediğine ve beyan ettiğine göre O’nun kanı olmadığını kim öne sürebilir, kim kuşkulanabilir?
Bu yüzden kesin bir inançla Mesih’in bedeni ve kanı olarak kabul edelim. Ekmek olarak sana beden, şarap olarak sana kan verilmektedir. Çünkü Mesih’in bedenini ve kanını aldığında, Mesih’le aynı beden ve kandan oluyorsun. O’nun bedenini ve kanını içimize aldıktan sonra Mesih’in taşıyıcıları oluyoruz. Hatta Aziz Petrus’a göre tanrısal doğanın ortakları oluyoruz.

Yahudilerle tartışmakta iken Mesih bir gün onlara şöyle dedi: Bedenimi yemezseniz ve kanımı içmezseniz yaşam sizin olmayacaktır (bk. Yu. 6, 53). Onlar ise söylenenlerin gerçek tinsel anlamını kavrayamadıklarından et yemeği önerdiğini düşünerek alınarak ayrıldılar.
Eski antlaşmada da sunuş ekmekleri vardı. Oysa Eski Antlaşma’da (Yaratılış’da) ait oldukları için ortadan kaldırıldılar. Yeni Antlaşma’da ruhu ve bedeni kutsallaştıran göksel bir ekmek ve kurtarıcı bir içki vardır. Nasıl ki, ekmek bedene yarar sağlıyorsa, Kelam da Ruh’a sonsuz yarar sağlamaktadır.
Bu yüzden “Efkaristiya”nın ekmek ve şarabına basit ve sıradan maddeler gibi bakma. Rabbin beyanatına göre onlar Mesih’in bedeni ve kanıdırlar. Duyumlar seni kuşkuya yöneltirse bile inanç seni emin ve kesin kılmalı.

Bu konularda iyi eğitilmiş, çok sağlam bir inançla beslenmiş olarak ekmeğe benzeyenin tadı damağına öyle gelirse bile, ekmek değil de Mesih’in bedeni olduğuna inanıyorsun. Şaraba benzeyenin tadı damağına öyle geliyorsa bile şarap değil, Mesih’in kanı olduğuna inanıyorsun. Bu tanrısal gerçekler hakkında eskiden, Mezmurlarda Davut şöyle diyordu: “İnsanın yüreğine kuvvet veren ekmek, yüzünü parlatan yağ” (Mez. 103, 15). İşte, o ekmeği tinsel ekmek olarak alıp ruhunu sağlamlaştır. Ruhunun yüzünü aydınlat.
Allah’ın yardımı ile temiz bir vicdanın aydınlattığı yüzünle bir aynaya bakar gibi Rabbin şanına bakar, Rabbimiz Mesih İsa’da şanına şan katarsın. Yüzyıllar boyunca şan, güç ve şeref O’nun olsun. Amin.

KİRİLLOS (KUDÜS’LÜ) (315-386)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt